20773 - De Glind
Posted by: Groundspeak Premium Member de trije susters
N 52° 07.231 E 005° 31.586
31U E 672960 N 5777453
Quick Description: ANWB Paddenstoel aan het Van Melissenpad aan pad tussen Postweg en Helweg nabij De Glind.
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 4/22/2015 11:28:24 AM
Waymark Code: WMNR1M
Published By: Groundspeak Premium Member dreamhummie
Views: 2

Long Description:
Het van Melissenpad is een “Eigen weg” die de landgoederen Burgstede en Bitterschoten met elkaar verbindt. De eigenaar van dit pad gebruikt het om zijn ‘gekkigheidjes’ zoals hij ze noemt, ten toon te stellen. Geen kunst misschien, maar zeker erg kunstig gemaakt.

--------------
Comment van de Paddo-Officers:

Deze ANWB Paddenstoel hoort officieel niet thuis op deze locatie.
Misschien is hij ontvreemd en is gered voor het nageslacht, hij wordt nu op deze locatie gekoesterd en verzorgd door de bewoner alhier.
De oorspronkelijke locatie waar deze, voor maart 2010, gestaan heeft is N 52 10.545 E 5 39.955 nabij Stroe.
Visit Instructions:

Upload samen met visit minimaal een (1) foto waarop de eigenaar van dit waymark kan zien dat je er geweest bent.
Dit kan eenvoudig met een foto van de omgeving waarop ook de ANWB paddenstoel staat afgebeeld.

Zet bij iedere foto altijd het ANWB Paddestoel nummer - Plaatsnaam in de 'Image Caption'.
De foto is en blijft hierdoor altijd herkenbaar aan dit unieke ANWB nummer en Plaatsnaam.


-

Upload with your visit at least one (1) photo on which the owner of this waymark can see that you have been there.
That is easy done by a photo of de surroundings on which also the ANWB Mushroom is present.

Write down with every photo the ANWB Mushroom number - City name in the 'Image Caption'.
The photo is and remains always identifiable by this unique ANWB number and City name.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest ANWB Paddenstoelen
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
dreamhummie wrote comment for 20773 - De Glind 4/23/2015 dreamhummie wrote comment for it