Dijkpaal 79 - Wilsum - NL
Posted by: Groundspeak Premium Member madelief24
N 52° 32.474 E 005° 57.174
31U E 700241 N 5825335
Quick Description: Corner Boundary Stone, Dutch Water Board "Groot Salland", no. 79
Location: Netherlands
Date Posted: 4/11/2015 9:19:55 AM
Waymark Code: WMNNYD
Published By: Groundspeak Premium Member Ernmark
Views: 1

Long Description:
In 1308 werd het onderhoud en herstel van de IJsseldijk georganiseerd. De hoeven die langs de dijk stonden moesten elk een stuk dijk onderhouden dat over hun land liep. Dit werd ‘verhoefslaging’ genoemd. De afmeting van het stuk dijk waar men verantwoordelijk voor was (de ‘hoefslag’), was in verhouding met de grootte van het grondgebied van de boerderij.

In 1760 zijn de houten palen vervangen door stenen exemplaren maar of de vier palen langs de IJssel tussen Zwolle en Kampen zo oud zijn is niet bekend. Op de paal is naast het volgnummer ook de lengte van de hoefslag aangegeven.

Dijkpaal 79. De lengte van de hoefslag was 103 roede, 1 voet en 5 duim.


In 1308, the maintenance and restoration of the IJsseldijk was organized. Each farm that stood along the dike had to maintain a piece of dike that ran over their lands. This was called 'verhoefslaging' The length of the dike where the farm was responsible for, was commensurate with the size of the territory of the farm.

In 1760 the wooden poles were replaced by stone ones, but whether the four poles along the IJssel between Zwolle and Kampen are so old is not known. On the pole you can find a serial number and it also indicates the length of the territory.

Dike Pole 79. The length of the rail was 103 rod, 1 feet and 5 inch.
Type of survey mark: Corner Boundary Stone

What indicators are near the mark to help people identify where it is located?:
In a corner, next to a bench. Right beside the cyclingtrail.


What property is this mark defining?:
Dutch Waterboard "Groot Salland"


Visit Instructions:
Please submit a photo(s) taken by you of your visit to the location (non-copyrighted photos only). GPS photos are also accepted with the location in the background, and old vacation photos are accepted. If you are not able to provide a photo, then please describe your visit or give a story about the visit. If you have additional information about the survey mark which is not listed in the waymark description, please notify the waymark owner to have it added, and please post the information in your visit log.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Public Land Survey Marks
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.