O?? - Breda (NL)
Posted by: Groundspeak Premium Member Axel-F
N 51° 37.909 E 004° 47.149
31U E 623596 N 5721599
Quick Description: PLSS of the ministry of war in Breda, with the O of Oorlog (=War) on it. Is has nu unique number.
Location: Noord-Brabant, Netherlands
Date Posted: 4/7/2015 11:37:54 PM
Waymark Code: WMNNCT
Published By: Groundspeak Premium Member YoSam.
Views: 1

Long Description:
Long Description:
English abstract:
Survey landmarks of Ministry of War
This 150 year old hard stone pole, indicated the boundary of a military area in earlier times. A few of these landmarks still remain and can be found in various sizes and shapes. The most common size of the landmarks around the former forts are ± .30 x 30 x 90 centimeters. At the upper side the letter O (=”Oorlog”, the Dutch word for war) is vissible and at the front face usually a serial number is visible. Also, the corners of the post are still some chamfered. The boundary extends generally just a little bit above the parapet.


Dutch
Tussen Teteringen en Terheyden vond je op de linies van het Munnikenhof enkele grenspaaltjes van het Ministerie van Oorlog.

grenspalen Ministerie van Oorlog
grenspaal M.v.O. Met grenspaaltjes werd in vroegere tijden de perceelgrens van een militair gebied aangegeven. Men gebruikte hiervoor paaltjes gemaakt van hardsteen. Deze grenspalen zijn er in verschillende maten en vormen. De meest voorkomende maat van de grenspalen rond de forten van de N.H.W. zijn ±.30 x 30 x 90 centimeter. Aan de bovenzijde en aan de voorzijde staan een letter en een cijfer. De letter O staat voor ministerie van Oorlog en het cijfer is een volgnummer. Ook zijn de hoeken van de paal nog wat afgeschuind. De grenspaal steekt over het algemeen maar een klein stukje boven het maaiveld uit. De grenspalen die in bermen langs wegen staan worden tijdens het maaien van het hoge gras niet altijd opgemerkt. Het gevolg is dat de paal beschadigd raakt en soms wordt hij met grof geweld scheef gedrukt of na verloop van tijd geheel uit de grond getrokken. Een grenspaal die misschien wel zo'n 150 dienstjaren heeft verdiend toch wel beter. Het komt ook voor dat de paaltjes van beton zijn. Deze zijn niet voorzien van de letter O maar een D en staan vaak rond een V.I.S kazemat. Rond Willemstad zien we weer een ander type grenspaal. Bij dit type is de kop groter dan de steel van de paal. Kortom, het is de moeite waard ook eens naar deze kleine elementen in ons mooie landschap te kijken.
Op deze detailkaart zijn de paalnummers (102, 103, 111, 112 etc.) rond de Damsluis in de Slaperdijk weergegeven. Naast grenspalen zijn er ook nog zg aspalen. Deze palen zijn met een maat van ca 10x10cm kleiner van formaat. Deze palen staan op de 'as' van de dijk en is voorzien van een letter. In de Grebbelinie hebben de aspalen op de liniedijk hoofdletters en zijn de aspalen op de keerkades uitgerust met een kleine letter. Vanuit de rechte lijnen tussen twee palen heeft men het profiel van de dijk uitgezet.
Type of survey mark: hard strone pole

What indicators are near the mark to help people identify where it is located?:
approx. 50 meters to the west from middenweg


What property is this mark defining?:
Dutch Ministry of War.


Visit Instructions:
Please submit a photo(s) taken by you of your visit to the location (non-copyrighted photos only). GPS photos are also accepted with the location in the background, and old vacation photos are accepted. If you are not able to provide a photo, then please describe your visit or give a story about the visit. If you have additional information about the survey mark which is not listed in the waymark description, please notify the waymark owner to have it added, and please post the information in your visit log.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Public Land Survey Marks
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.