pastor Zacharias de Korte - Alphen aan den Rijn, The netherlands
Posted by: Groundspeak Premium Member Axel-F
N 52° 07.655 E 004° 39.580
31U E 613609 N 5776527
Quick Description: Mural memorial at the North side of the church, of a pastor who preached at the church and died in WWII.
Location: Zuid-Holland, Netherlands
Date Posted: 4/7/2015 9:08:12 AM
Waymark Code: WMNN5X
Published By: Groundspeak Premium Member saopaulo1
Views: 0

Long Description:
Ter gedachtenis van pastoor Zacharias de Korte te Alphen aan den Rijn
Op 4 mei 1947 werd het monument onthuld dat herinnert aan de Alphense pastoor Zacharias de Korte. Het monument aan de kerkhofzijde tegen de kerkmuur van de Bonifaciuskerk aan de Paradijslaan te Alphen aan den Rijn.

In de noordelijke gevel van de St.-Bonifaciuskerk te Alphen aan den Rijn bevindt zich een monument ter gedachtenis aan deken-pastoor Zacharias de Korte, geboren 26 februari 1891, omgekomen half maart 1945 in concentratiekamp Bergen-Belsen. Het is een reliëf dat voorstelt het visioen van de evangelist Johannes in het boek Openbaringen 5 vers 8: "De aanbidding van het Lam Gods door de 24 ouderlingen". Het gedenkteken is ontworpen en uitgevoerd door Wim Harzing, een kunstenaar aan wie De Korte bij zijn leven ook opdrachten gaf. De onthulling had plaats op 4 mei 1947. Bij het reliëf zijn de volgende teksten aangebracht:
"Ter eerbiedige gedachtenis aan de hoogeerwaarde deken Z. de Korte - Gouda 21-2-1891 - op 9 november 1938 deken van Alphen. Bezweken in Bergen-Belsen, maart 1945" en een tekst naar Psalm 69 vers 10 en Openbaring 5 vers 9.
"De ijver voor Uw huis heeft mij verteerd. Op mij viel de smaad van hen die U smaden. Want Gij zijt geslacht geworden, hebt met Uw bloed voor God gekocht".
Ook in concentratiekamp Bergen-Belsen is een gedenksteen voor pastoor De Korte geplaatst. De tekst op de steen luidt: † Ter gedachtenis aan Zacharias de Korte, priester, 26 februari 1891, maart 1945.
(H.J. Habermehl)

English abstract:
Memorial to pastor Zacharias de Kort, who preached at the church on which the memorial is created.
The pastor died in 1945 in concentration camp Bergen-Belsen in Germany

The memorial contans the following Dutch text":
"Ter eerbiedige gedachtenis aan de hoogeerwaarde deken Z. de Korte - Gouda 21-2-1891 - op 9 november 1938 deken van Alphen. Bezweken in Bergen-Belsen, maart 1945"
and a text taken from the bible, Psalm 69 vers 10 and Revelations 5 vers 9.
"De ijver voor Uw huis heeft mij verteerd. Op mij viel de smaad van hen die U smaden. Want Gij zijt geslacht geworden, hebt met Uw bloed voor God gekocht".
Website with more information on either the memorial or the person(s) it is dedicated to: Not listed

Location: Not listed

Visit Instructions:
Add another photo of the memorial. You and/or your GPS can be in the photo, but this isn't necessary.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Citizen Memorials
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.