Elevation Sign - Mohelenská Serpentine Steppe, Mohelno, Czech Republic - 381 m
Posted by: Groundspeak Premium Member ALMOR team
N 49° 06.571 E 016° 10.559
33U E 585824 N 5440295
Quick Description: CS: Turistický ukazatel nadmorské výšky nad Mohelnskou stepí nedaleko obce Mohelno // EN: The elevation sign above Mohelenská Serpentine Steppe near the village of Mohelno.
Location: Kraj Vysočina, Czechia
Date Posted: 4/6/2015 3:49:09 AM
Waymark Code: WMNMWB
Published By: Groundspeak Premium Member saopaulo1
Views: 4

Long Description:
CS:
Mohelenská hadcová step - národní prírodní rezervace ...
... suchá skalní step. Zdejší hadcová hornina vytvárí specifické podmínky pro živé organismy, proto se zde vyskytují vzácné druhy živocichu a rostlin. Oblast je chránená od roku 1933 jako prírodní rezervace, na jejíž zvláštnosti upozornuje naucná stezka.

Zdroj: ( Visit link )


EN:
Mohelenská Serpentine steppes - national nature conservation area ...
... local serpentine bedrock of the dry rocky steppe provides specific conditions for living organisms, providing habitat for uncommon animal and vegetal species. The area has been protected from 1933 as a nature preserve, specifics of which are highlighted by a educational trail.

Source: ( Visit link )
Location: near one of the inputs at Mohelenská Serpentine Steppe

Posted Elevation: 381 meters

GPSR Elevation: 381 meters

Visit Instructions:
Photos are not required, but they are encouraged.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Elevation Signs
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.