Starý zámok - Banska Stiavnica, SK
Posted by: Groundspeak Premium Member Noe1
N 48° 27.574 E 018° 53.440
34U E 344060 N 5369530
Quick Description: The Old Castle, which is documented in 1486.
Location: Banskobystrický kraj, Slovakia
Date Posted: 3/27/2015 1:50:50 AM
Waymark Code: WMNK7P
Published By: Groundspeak Premium Member RakeInTheCache
Views: 3

Long Description:
"Vzniku Starého zámku, ktorý je písomne doložený v roku 1486, predchádzalo poškodenie už ciastocne opevnenej baziliky vojakmi Šimona Rozgoniho v roku 1442. Vypálený kostol utrpel dalšie škody aj pri silnom zemetrasení v roku 1443 a tak sa casom pristúpilo k jeho rekonštrukcii. V rokoch 1495 až 1515 bol kostol prestavaný na baziliku a opevneniu pribudli oblé bašty a strielnové otvory na delá. Opevnenie doplnala priekopa a val, ktoré boli dobudované po zvýšení tureckého ohrozenia, ktoré zároven zmenilo celú prestavbu komplexu. Výrazným spevnením múrov baziliky vznikla obranná pevnost – mestský hrad, ktorý mal chránit banské mesto."

zdroj: (visit link)

The formation of the Old Castle, which is documented in 1486, preceded damage of already partially fortified basilica by soldiers of Simon Rozgoniho in 1442. Burned church suffered further damage even in strong earthquake in 1443, so the time to accede to its reconstruction. From 1495 to 1515 the church was rebuilt to basilica and fortifications were added rounded bastions and openings for guns. Fortification of complementary ditch and rampart, which were completed after increasing Turkish threat, which also changed the whole remodeling complex. A significant hardening walls basilica was founded defensive fortress - town castle, which was supposed to protect mining town.
Accessibility: Full access

Condition: Partly ruined

Admission Charge?: yes

Website: [Web Link]

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Castles
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Rikitan visited Starý zámok - Banska Stiavnica, SK 10/13/2012 Rikitan visited it