Amfiteátr v parku Réna - Ivancice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun
N 49° 05.654 E 016° 23.281
33U E 601330 N 5438858
Quick Description: Amfiteátr v parku Réna v Ivancicích
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 3/9/2015 5:06:51 AM
Waymark Code: WMNFZZ
Published By: Groundspeak Premium Member Marine Biologist
Views: 13

Long Description:
CS:
Koncem 19. století se clenové Okrašlovacího spolku rozhodli pod kopcem vybudovat mestský park. Ten se stal oblíbeným cílem meštanu. Na park postupne navazovala výstavba dalších prvku, a to rozhledny Alfonse Muchy - nejprve drevené, v roce 1930 pak železobetonové. V parku vzniká restaurace, porádají se promenádní koncerty. V 2. polovine 20. století pak vzniká velký prírodní amfiteátr. Réna a její bezprostrední okolí byla behem minulého století místem konání mnoha kulturních akcí, koncertu, divadel, tradicních poutí.

EN:
At the end of the 19th century, members of the Beautification Association decided to build a city park under the hill. It became a popular destination for townspeople. When the new park was opened, there were gradually following construction of additional elements, namely lookout of Alphons Mucha - originally wooden, in 1930, then concrete. In the second half of the 20th century, there was built a large natural amphitheater.

Zdroj/Source: (visit link)
Type of Amphitheater: Natural Amphitheater

Amphitheater Website: [Web Link]

Visit Instructions:
When visiting a waymark, please take pictures that clearly show the amphitheater. If you have pictures with yourself in the amphitheater, that would be great too. Also, tell us a little about your visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Outdoor Amphitheaters
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.