Kostel Navštívení P. Marie / Church of the Visitation of the Virgin Mary - Svitavy, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun
N 49° 45.397 E 016° 28.016
33U E 605658 N 5512603
Quick Description: Kostel Navštívení P. Marie / Church of the Visitation of the Virgin Mary
Location: Pardubický kraj, Czechia
Date Posted: 3/5/2015 3:19:48 PM
Waymark Code: WMNFF9
Published By: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team
Views: 14

Long Description:
Kostel Navštívení P. Marie

Puvodne snad románský kostel vznikl spolecne s novým mestem kolem roku 1250 s urcením jako farní kostel mesta. V dispozici byl vystaven s hlavní lodí a dvema krížove umístenými kaplemi a presbyteriem. Na stavbe jsou patrny i gotické prvky jako polygonální presbyterium, operné pilíre a pod omítkou dodatecne zazdená gotická okna.

V mestských knihách se kostel objevuje pod názvem Mariánský kostel a kostel Naší milé Paní. V roce 1421 se do Svitav uchýlila z Litomyšle z obavy pred husity biskupská kapitula a usadila se pri tomto kostele. Ten se tedy stává kostelem konventním. Premonstráti zde v blízkosti zakládají špitál, který byl s kostelem spojen podzemní chodbou.

V roce 1424 byla stavba težce poškozena husity, ale na prosby obyvatel jej zcela neznicili. Rozsah poškození a oprav kostela v 15. století neznáme, ale poslední premonstráti vystaveli nový krov kostela. V letech 1503 1781 je kostel uváden s názvem Mariakirche nebo Frauenkirche. V roce 1522 zde bylo založeno Bratrstvo Sedmibolestné P. Marie.

Podle zápisu z roku 1672 víme, že kostel mel ctyri oltáre - hlavní s obrazem Narození P. Marie, oltár sv. Fabiána a Sebastiána, sv. Barbory a sv. Archandela Michaela, dve sakristie a krtitelnici. Téhož roku byla zasvecen narození P. Marie. V roce 1702 bylo pri kostele založeno Bratrstvo sv. Barbory. Z této doby pochází prístavba pri severní strane presbyteria. V prízemí byla puvodne kaple propojená vchodem se sousední kaplí Jana Nepomuckého. Do této doby byla stavba goticky upravována.

Z 18. století se dochovala jména ctyr kaplí krome kaple Jana Nepomuckého také kaple sv. Barbory, Naší milé Paní a Poenitentiaria. V roce 1731 byla v kapli Jana Nepomuckého zrízena hrobka Wilhelma Pusche. V roce 1742 zapálil vež kostela blesk a spálil strešní krytinu. Pred rokem 1781 mel kostel varhany a zvonkohru ze šesti zvonu, které se behem požáru mesta v roce 1781 zcela roztavily. Když byla v roce 1795 osazena bán, nesla vež pouze umírácek a tri zvony z dílny brnenského mistra Klementa Steckera. Dva zvony byly v prubehu 19. století prelity. Po požáru mesta v roce 1781 byl kostel barokne prestaven. Prestavba byla rízena litomyšlským stavitelem Matejem Rosou a tesarem J. Hüllerem ze Svitav a vtiskla kostelu dnešní barokní podobu. Uskutecnila se v letech 1783 1795 a stála úhrnem 13 692,41 zlatých.
V roce 1796 byl zasvecen Navštívení P. Marie. Hlavní lod byla prodloužena o šest sáhu, pribyla prístavba k presbyteriu na jižní strane. Interiér byl nove vybaven a v roce 1797 opatren novými varhanami, dílem Ignaze Staudingera. V roce 1804 byl kostel slavnostne vysvecen a stal se kostelem farním.

V roce 1838 organizoval nové úpravy interiéru dekan Ferdinand Stuchlick. Byla instalována zastavení Krížové cesty a nové obrazy v postranních kaplích. V roce 1855 byla strecha kostela pobita bridlicí a vzniklo první patro jižní prístavby kostela. Kaple na severní strane byla zmenena v sakristii. Roku 1865 byla zvýšena vež a opatrena hodinami.

Zdroj: (visit link)

Church of the Visitation of the Virgin Mary

The original church, likely Romanesque in design, was created along with the new town around the year 1250 and was designated as the parish church of Svitavy. The church featured a main nave with two chapels in a cruciform plan and a presbytery.

The building also features Gothic elements such as a polygonal presbytery, load bearing pillars, and Gothic windows that were walled in at a later date. In town books the church appears under the name of Marian Church and the Church of Our Beloved Lord. In 1421 the bishop’s chapter left Litomyšl for Svitavy out of fear of the Hussites and settled at this church. In this way it became a convent church. The Premonstratensians founded a hospital nearby and connected it to the church by an underground corridor. Between 1503 and 1781 the church was called Mariakirche or Frauenkirche. Prior to the town fire in 1571 the church had an organ and chimes with six bells; during the fire the bells melted completely. When the cupola was added in 1795 the tower had only a death bell and three bells from the Brno workshop of Master Klement Stecker. Two bells were recast during the 19th century. Following the fire in 1781 the church was rebuilt in the Baroque style. Extensive reconstruction work was performed in the years 1783-1795 and one year later the church was consecrated the Visitation of the Virgin Mary. The interior was refurnished and in 1797 a new organ by Ignaz Staudinger was added.
Today’s appearance of the church is the result of reconstruction in 1993-1994 by Jan and Sabina Kratochvíl of Brno.

Source: (visit link)
Type of Church: Church

Status of Building: Actively in use for worship

Date of organization: 1/1/1250

Date of building construction: 1/1/1250

Dominant Architectural Style: Romanesque

Diocese: Pardubice

Address/Location:
ulice náměstí Míru
Svitavy, okres Svitavy Czech Republic


Relvant Web Site: [Web Link]

Associated Shrines, Art, etc.: Not listed

Archdiocese: Not listed

Visit Instructions:
To log a visit to this waymark, you must post at least one original photo of the site, give the date and a brief description of your visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Roman Catholic Churches
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.