Stará radnice / Old Town Hall - Svitavy, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun
N 49° 45.369 E 016° 28.208
33U E 605889 N 5512555
Quick Description: Stará radnice / Old Town Hall
Location: Pardubický kraj, Czechia
Date Posted: 3/5/2015 3:04:48 PM
Waymark Code: WMNFF3
Published By: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team
Views: 15

Long Description:
Stará radnice

Konšelé a rada mesta se puvodne scházeli v domech purkmistru a primátoru. Rostoucí agenda mestské správy a snaha po co nejvyšší míre nezávislosti vedla k rozhodnutí rady mesta zakoupit dum na námestí.

Transakce probehla roku 1538 a prodávající Michl Dittrich obdržel 115 kop míšenských grošu. První prestavba renesancní budovy následovala po požáru mesta roku 1590 a zcela zásadne se vzhled zmenil po nejvetším požáru mesta v roce 1781. Již na nejstarším vyobrazení mesta z roku 1742 je radnicní budova opatrena barokní veží. Rozsáhlá prestavba celé budovy se uskutecnila v roce 1849, kdy byla zrekonstruována osmiboká vež a klasicistne opraven interiér. Z té doby pochází i mestský znak na celní fasáde domu. Dum sám je opreden povestmi - hvezda a pulmesíc na zakoncení vežní báne pochází snad ze 17. století jako pripomínka tureckého vpádu na Moravu.

V radnici se puvodne nacházely i úradovny rychtáre a pozdeji soudní síne. V polovine 19. století se zde nacas usídlila mestská sporitelna a v prízemí budovy i cetnictvo s veznicí. Samospráva mesta koncem 19. století uvažovala o výstavbe zcela nové radnice, avšak tyto snahy byly neúspešné. Teprve roku 1933 se objevila zcela nová možnost prestehovat mestský úrad do Langrovy vily a stará radnice mela sloužit k vykonávání drobné správní agendy. Dokonce se zde uvažovalo o zrízení mestského muzea. Behem 2. svetové války a po jejím skoncení byl v budove zrízen sklad konfiskovaného majetku, poté se do budovy umístily úradovny Sboru národní bezpecnosti. Dnes je objekt využíván ke komercním úcelum.

Zdroj: (visit link)

Old Town Hall

The town counsel originally met in the homes of the magistrates and mayors. A growing town administration agenda and attempts to achieve the greatest degree of independence led the town council to purchase a building on the town square.

The sale was made in the year 1538, with seller Michl Dittrich receiving 115 piles of Meissen groschen. The first reconstruction of the Renaissance building followed the town fire in 1590 and the appearance of the structure changed completely following the largest fire in town history in 1781. The oldest depiction of the town from 1742 shows a Baroque tower on the Town Hall. Extensive reconstruction work on the building was performed in 1849; the octagonal tower was rebuilt and the interiors were renovated in a Classicist spirit. The town symbol on the front of the building also dates to this period. The Town Hall is shrouded in legends – the star and half moon at the top of the tower cupola possibly dates to the 17th century as a reminder of the Turkish invasion of Moravia.
The Town Hall also originally housed the village magistrate’s offices and later a hall of justice. The town savings bank was located in the Town Hall for a short time in the mid-19th century and the gendarmerie with jail was also on the ground floor of the building. The town government considered building an entirely new town hall at the end of the 19th century, but these efforts were never successful. In 1933 a new possibility of moving the Town Office to Langer Villa arose; the Old Town Hall was to serve for small administrative operations. There was even a plan to establish a town museum. During and after the Second World War a warehouse was established in the building to hold confiscated property; afterwards National Security Corps offices were located in the building. Today the Old Town Hall is used for commercial purposes.

Source: (visit link)
Date of origin:: 1538

Architect(s): unknown

Style: Renaissance (ca. 1400–1500)

Web site of the object (if exists): [Web Link]

Type of building (structure): City hall, college, hospital or another building of public use

Address: Not listed

Visit Instructions:
Logging requirements: Please upload your own personal photo of the building. You or your GPS can be in the picture, but it’s not a requirement.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Renaissance Architecture
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.