Kalverbos - Delft (NL)
Posted by: Groundspeak Premium Member Axel-F
N 52° 01.035 E 004° 21.107
31U E 592762 N 5763819
Quick Description: Abandoned grave yard at a place now called 'Kalverbos' in Delft, The Netherlands.
Location: Zuid-Holland, Netherlands
Date Posted: 1/11/2015 8:55:00 AM
Waymark Code: WMN7CH
Published By: Groundspeak Premium Member Raine
Views: 6

Long Description:
Het betreft het restant van de in 1829 op het voormalige bastion bij de Haag(se)poort, het huidige Kalverbos, aangelegde gemeentelijke begraafplaats, die als zodanig tot 1874 in gebruik is geweest. De oorspronkelijk vier perken (één voor elke klasse) tellende begraafplaats bestaat momenteel nog uit vier negentiende-eeuwse graven en grafkelders, waarvan die van de in 1845 overleden Karl Wilhelm Naundorff, de vermeende Lodewijk XVII (Charles Louis de Bourbon) de bekendste is. De andere nog bestaande graven zijn de grafkelders van de familie Van Hangest Baron d'Yvoy (1836), van de familie Maas Geesteranus (1847) en het graf van C.A. de Neve uit 1866. De overige graven zijn gaandeweg geruimd nadat de begraafplaats in 1874 zijn functie verloor. De begraafplaats maakt deel uit van het beschermde stadsgezicht van Delft. Omschrijving Ensemble van vier graven op het 1ste klasse gedeelte van de voormalige Algemene Begraafplaats. Het graf van Naundorff bestaat uit een liggende hardstenen zerk en een op geprofileerde hardstenen plinten staand hekwerk van ijzer met goudkleurige Franse lelies op de gecanneleerde gietijzeren hoekbalusters. Zerk en hekwerk dateren van 1904 en vervingen in dat jaar de in vervallende geraakte oorspronkelijke grafonderdelen. De overige graven zijn eveneens bedekt met liggende, rechthoekige zerken van hardsteen. Het betreft het graf van Maas Geesteranus met een zerk op een vier graven tellende grafkelder, de grafkelder van H.M.L.J. van Hangest Baron D'Yvoy en het graf van C.A. de Neve. Waardering Het restant van de begraafplaats is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en de stedenbouwkundige waarde. De begraafplaats heeft cultuurhistorische waarde vanwege de bijzondere ontwikkelingsgeschiedenis van de plek en vanwege de bijzondere historische betekenis van het graf van Naundorff. De begraafplaats heeft stedenbouwkundige betekenis vanwege de bijzondere ligging in het Kalverbos, een overblijfsel van een bolwerk, en vanwege de visuele en functionele samenhang met de voormalige beheerderswoning. Er is tevens sprake van ensemblewaarde vanwege de relatie met de eveneens in het Kalverbos staande watertoren en het bijbehorende pompgebouw met reinwaterkelder.
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

English addition:
The biggest stone has the tekst:
ICI REPOSE
LOUIS XVII
CHARLES LOUIS DUC DE NORMANDIE
ROI DE FRANCE & DE NAVARRE
NE A VERSAILLES LE 27 MARS 1785
DECEDE A DELFT LE 10 AOUT 1845

on it.
This is the grave of Karl Wilhelm Naundorff who in those days clamed to be Lodewijk XVII (Charles Louis de Bourbon). Later DNA research pointed out that this was not the case and that Karl Wilhelm Naundorff was a fraud...
Earliest Burial: 1/2/1829

Latest Burial: 3/4/1874

Visit Instructions:
Take a photo of at least one grave marker and including a qualitative and quantitative description
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Abandoned Cemeteries
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.