Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metodeje, Velehrad, CZ
Posted by: Groundspeak Regular Member Todak
N 49° 06.214 E 017° 23.699
33U E 674804 N 5441731
Quick Description: Jeden z nejvýznamnejších poutních kostelu v Ceské republice. / One of the most important pilgrim church in Czech Republic.
Location: Zlínský kraj, Czechia
Date Posted: 1/9/2015 9:10:07 AM
Waymark Code: WMN74P
Published By: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team
Views: 17

Long Description:

[CZ]

Bazilika je soucástí Velehradského kláštera, který založil moravský markrabe Vladislav Jindrich a byla vysvecena na pocátku své výstavby 27. listopadu 1228 olomouckým biskupem Robertem.

Soucasnou podobu získal klášter na prelomu 17. a 18. století, po požáru v roce 1681. Hlavním architektem byl Švýcar Giovanni Pietro Tencalla. V roce 1927 byl papežem Piem XI. kostelu udelen titul papežské baziliky menší, aby tak zduraznil cyrilometodejský význam Velehradu. Ze stejných duvodu venoval v roce 1985 papež Jan Pavel II. Velehradu zvláštní vyznamenání - Zlatou ruži.

Zdroj: Wikipedia
Type of Church: Basilica

Status of Building: Actively in use for worship

Diocese: Olomoucká

Address/Location:
Stojanovo nádvoří 206
Velehrad, CZ
68706


Relvant Web Site: [Web Link]

Date of organization: Not listed

Date of building construction: Not listed

Dominant Architectural Style: Not listed

Associated Shrines, Art, etc.: Not listed

Archdiocese: Not listed

Visit Instructions:
To log a visit to this waymark, you must post at least one original photo of the site, give the date and a brief description of your visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Roman Catholic Churches
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.