Ferdinand, Graf Bubna von Littitz - Zamrsk, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 59.294 E 016° 07.912
33U E 581136 N 5537936
Quick Description: Ferdinand, Graf Bubna von Littitz (1768–1825) was a Major-General (Feldmarschalleutnant) of Imperial Austrian Army during the Napoleonic Wars.
Location: Pardubický kraj, Czechia
Date Posted: 11/15/2014 12:11:15 PM
Waymark Code: WMMWHV
Published By: Groundspeak Premium Member Queens Blessing
Views: 10

Long Description:
Ferdinand, Graf Bubna von Littitz (1768–1825) was a Major-General (Feldmarschalleutnant) of Imperial Austrian Army during the Napoleonic Wars and also an Austrian Privy Councillor. He held some military commands in the Kingdom of Lombardy and Venetia and led the reprisal of the Italian revolutions in 1820-21.

Source and more information: (visit link)

=================================================

Narodil se v roce 1768 v Zámrsku a do rakouské armády vstoupil v roce 1784 jako kadet delostreleckého pluku c. 57. Po prechodu k delostreleckému pluku c. 34 bojoval v letech 1788-1789 ve válce proti Turecku. Nekolikrát se vyznamenal v ruzných akcích a pri obléhání Belehradu byl povýšen do hodnosti praporcíka. Plukovník 34. regimentu, hrabe Anton (I.) Esterházy a generál hrabe Josef Kinský, rozpoznali jeho talent a pomohli jeho kariére. Dne 16. kvetna 1789 byl povýšen do hodnosti podporucíka, následne pak do hodnosti nadporucíka u Kinského 7. jezdeckého regimentu. V roce 1792 bojoval pod vedením prince Johanna z Lichtenštejna. V roce 1794 byl povýšenn do hodnosti kapitána a následující rok se vyznamenal pri obléhání Mannheimu (19. ríjen – 22. listopad 1795). V roce 1796 se Bubna znovu vyznamenal pri ústupu vojska arcivévody Karla od Rýna k Dunaji u Neumarktu 22. srpna 1799. V roce 1812 se v cele armády zasloužil o osvobození mesta Ženevy od Napoleonovy okupace, za což byl vyznamenán diplomem mestské rady. V roce 1813 se zúcastnil v cele 2. lehké divize bitvy u Lipska, za což byl vyznamenán Vojenským rádem Marie Terezie.
Name of Famous Person: Ferdinand Antonin, Graf Bubna von Littitz

Physical Address: Zamrsk, Czech Republic

What is this person famous for?:
He was a Major-General (Feldmarschalleutnant) of Imperial Austrian Army during the Napoleonic Wars.


Website verifying legitimacy of site: [Web Link]

Personal Experience:
The memorial plaque is on the wall of Zamrsk chateau. The chateau is close to public now, urrently houses the State Regional Archive.


Additional Website verifying Site legitimacy: Not listed

Other information about area: Not listed

Visit Instructions:
New logs must include information regarding the waymark. This can include photos, information about tours or even the confirmation that the waymark is still in existence.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Childhood Homes
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.