Bohdan Jelínek - Choltice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 59.168 E 015° 37.135
33U E 544368 N 5537272
Quick Description: Bohdan Jelínek (June 21 1851 - May 19, 1874) was a Czech poet and writer.
Location: Pardubický kraj, Czechia
Date Posted: 11/12/2014 2:52:35 PM
Waymark Code: WMMW4G
Published By: Groundspeak Premium Member Queens Blessing
Views: 11

Long Description:
Narodil se v mestysi Choltice na Pardubicku do rodiny panského komorníka 21. cervna roku 1851. Stredoškolské vzdelání získal absolvováním gymnázia v Hradci Králové, kde byl jeho spolužákem pozdejší autor historických románu Alois Jirásek. Po maturite v roce 1871 se zapsal ke studiu na lékarské fakulte v Praze. V té dobe již byl literárne cinný, když své verše a krátké povídky posílal do casopisu Ceský študent /1869/. Pro verejností oblíbený casopis Kvety od roku 1870 až do roku 1872 pravidelne zasílal svou tvorbu. Bohdan Jelínek patril v té dobe k mladým nadejným básníkum a soucasne udržoval úzké kontakty s tehdejšími zacínajícími autory, mezi kterými byl i Jaroslav Vrchlický. Pro pokracující tuberkulózu byl prinucen prerušit vysokoškolská studia a pracoval jako poštovní úredník v Praze.

Bohdan Jelínek zemrel dríve, než-li mohl knižne vydat rozsáhlejší cást svého díla. V roce 1880 se o první knižní vydání Jelínkových veršu a prozaických textu postaral Jaroslav Vrchlický, který usporádal a vydal pod názvem - Spisy Bohdana Jelínka veršem i prózou. Prubežne se další výbory z básníkovy tvorby objevily až po roce 1920: Milostné písne /1921/, Na hrobech /1930/, Dílo B. Jelínka /1941/, Snehová ruže/1948/. Topicuv sborník v letech 1925 až 1926 príležitostne publikoval nekteré texty z básníkovy pozustalosti. Bohdan Jelínek se radí mezi ceské literáty, kterí zemreli dríve, než-li mohli plne rozvinout svuj talent. Poslední prožil ve svém rodišti, kde zemrel v kruhu rodinném 19. kvetna roku 1874 ve veku nedožitých 23 let.
Name of Famous Person: Bohdan Jelínek

Physical Address: Choltice, Czech Republic

What is this person famous for?:
Czech poet and writer


Website verifying legitimacy of site: [Web Link]

Personal Experience:
Bohdan Jelínek died very young, his work is not much known


Additional Website verifying Site legitimacy: Not listed

Other information about area: Not listed

Visit Instructions:
New logs must include information regarding the waymark. This can include photos, information about tours or even the confirmation that the waymark is still in existence.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Childhood Homes
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.