Kostel svatého Vojtecha - Havlíckuv Brod, CZ
Posted by: Groundspeak Premium Member Noe1
N 49° 36.349 E 015° 34.364
33U E 541380 N 5494962
Quick Description: Hrbitovní kostel sv. Vojtecha z pocátku 16. století / The cemetery church of St. Adalbert of early 16th century.
Location: Kraj Vysočina, Czechia
Date Posted: 11/9/2014 9:08:32 AM
Waymark Code: WMMVJB
Published By: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team
Views: 13

Long Description:
Hrbitovní kostel sv. Vojtecha stojí v míste slovanské osady, která vznikla ve 12. století pri brodu na Haberské stezce spojující Cechy na Moravu. Dnešní kostel stojí na míste dnes starší gotické stavby z 13. století, který byl nejstarším kostelem ve meste. Soucasný kostel je renesancní s pozdne gotickými prvky. Poprvé je uváden roku 1538. Hrbitov u kostela je zminován na konci 16. století. Behem dalších let byl kostel zvýšen a interiér zaklenut renesancní žebrovou hvezdicovou klenbou, byla pristavena severní sín s patrem a orator v lodi. Z této doby rovnež pocházejí fresky, v nedávné dobe restaurované. Kolem kostela je tzv. starý hrbitov. Vstupní renesancní brána s mestským znakem je datována 1617. Po roce 1783 se stal hlavním mestským hrbitovem. Pohrbívalo se na nem do roku 1961.

=======================================================

Cemetery Church stands in place of a Slavic settlement, which was established in the 12th century at a ford on Haberská path connecting Bohemia and Moravia. The present church stands on the site today older Gothic buildings from the 13th century, which was the oldest church in the city. The present church is Renaissance with late Gothic elements. The first is referred to the year 1538. The cemetery near the church is mentioned at the end of the 16th century. Over the years, the church was raised and interior vaulted by Renaissance star-ribbed vault was built north hall with floor and oratory in the nave. From this period also come frescoes, recently restored.
Type of Church: Church

Status of Building: Actively in use for worship

Dominant Architectural Style: Renaissance

Archdiocese: Praha

Diocese: Hradec Králové

Address/Location:
Hvlíčkův Brod, Czech republic


Relvant Web Site: [Web Link]

Date of organization: Not listed

Date of building construction: Not listed

Associated Shrines, Art, etc.: Not listed

Visit Instructions:
To log a visit to this waymark, you must post at least one original photo of the site, give the date and a brief description of your visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Roman Catholic Churches
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Cimrman visited Kostel svatého Vojtecha - Havlíckuv Brod, CZ 3/15/2015 Cimrman visited it