Kostel Neposkvrneneho poceti Panny Marie - Zelesice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Olii05
N 49° 07.088 E 016° 34.645
33U E 615101 N 5441785
Quick Description: CZ: Kostel Neposkvrneneho poceti Panny Marie // EN: Church Neposkvrneneho poceti Panny Marie
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 11/7/2014 4:09:54 AM
Waymark Code: WMMV61
Published By: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team
Views: 12

Long Description:
CZ:
Kostel Neposkvrneného pocetí Panny Marie je rímskokatolický chrám v obci Želešice v okrese Brno-venkov. Je chránen jako kulturní památka Ceské republiky.

V 80. letech 15. století byla v Želešicích postavena gotická kaple (dokoncena 1491), jejíž cást tvorí soucasný polygonálne ukoncený presbytár. K lodi kaple byla v roce 1676 pristavena kaple svatého Josefa, v roce 1722 došlo k barokním úpravám celé stavby. Roku 1795 byla kaple svatého Josefa zborena a její materiál byl použit k prodloužení kostelní lode. K severní strane knežište priléhá hranolová vež, k jižní strane lodi je pristavena predsín.


EN:
Church of the Immaculate Conception of the Virgin Mary's Roman Catholic church in the village Želešice in the district of Brno-Country. It is protected as a cultural monument of the Czech Republic.

In the 80 years of the 15th century was Želešice built in the Gothic Chapel (completed in 1491), which forms part of the current polygonal presbytery terminated. The ship's chapel was in 1676 the chapel of St. Joseph, in 1722 there was a Baroque changes the whole building. In 1795 the chapel was demolished St. Joseph and the material was used to extend the church boats. The north side of the chancel adjoining rectangular tower, the south side of the nave is built hall.

Source/Zdroj: (visit link)
Type of Church: Church

Status of Building: Actively in use for worship

Date of building construction: 1/1/1491

Diocese: brněnská

Address/Location:
Zelešice, Czech Republic


Relvant Web Site: [Web Link]

Date of organization: Not listed

Dominant Architectural Style: Not listed

Associated Shrines, Art, etc.: Not listed

Archdiocese: Not listed

Visit Instructions:
To log a visit to this waymark, you must post at least one original photo of the site, give the date and a brief description of your visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Roman Catholic Churches
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.