Kostel sv. Filipa a Jakuba - Katovice, okres Strakonice, CZ
Posted by: Groundspeak Premium Member Noe1
N 49° 16.478 E 013° 49.664
33U E 414730 N 5458648
Quick Description: Puvodne románský kostel, renesancne prestaven kolem roku 1587 / Originally a Romanesque church, rebuilt around 1587.
Location: Jihočeský kraj, Czechia
Date Posted: 10/17/2014 11:23:07 AM
Waymark Code: WMMP27
Published By: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team
Views: 13

Long Description:
Puvodne románský ci rane gotický kostel byl renesancne prestaven za Petra Boubínského, pána na Strele kolem roku 1587. Prestavbu vedl stavitel Thomassio Rossi di Mendrisio, zv. Vlach. Puvodní malá vežicka byla nahrazena mohutnou veží zakoncenou tremi patry slepých arkád s postavami starozákonních proroku. O 260 let pozdeji, v roce 1847, byla vež ješte zvýšena a zakoncena jehlanovitou strechou se zkosenými nárožími. Kostel patrí mezi nejzajímavejší stavby románské renesance v Cechách.

===================================================

Originally Romanesque or Early Ghotic church was rebuilt in Renaissance style for Petra Boubínský, Lord of Strela around 1587 The reconstruction was done by Thomassio Rossi di Mendrisio, called Vlach. Original small tower was replaced by a massive tower topped by three floors of blind arcades with figures of the Old Testament prophets. About 260 years later, in 1847, the tower was increased and topped pyramidal roof with bevelled corners. The church is one of the most interesting buildings in Romanesque Renaissance in Bohemia.
Type of Church: Church

Status of Building: Actively in use for worship

Dominant Architectural Style: Romanesque, Renaissance

Archdiocese: Praha

Diocese: České Budějovice

Address/Location:
Husovo náměstí
Katovice, Czech republic


Date of organization: Not listed

Date of building construction: Not listed

Associated Shrines, Art, etc.: Not listed

Relvant Web Site: Not listed

Visit Instructions:
To log a visit to this waymark, you must post at least one original photo of the site, give the date and a brief description of your visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Roman Catholic Churches
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
dubex visited Kostel sv. Filipa a Jakuba - Katovice, okres Strakonice, CZ 11/17/2014 dubex visited it