Jewish cemetery / Zidovsky hrbitov - Velka Bukovina, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 50° 25.314 E 015° 57.179
33U E 567697 N 5585975
Quick Description: Jewish cemetery / Zidovsky hrbitov beside Velka Bukovina village.
Location: Královéhradecký kraj, Czechia
Date Posted: 10/17/2014 10:02:23 AM
Waymark Code: WMMP1M
Published By: Groundspeak Premium Member Raine
Views: 17

Long Description:
The cemetery lies in the fields about 1 km north from Velka Bukovina village. It has an area of ??1079 m2, it is freely accessible.

=================================================

Uprostred polí poblíž Velké Bukoviny se nachází zapomenutý vesnický židovský hrbitov, který patrí k tem nejkrásnejším a historicky nejcennejším u nás.

Doklady o pocátcích zdejšího židovského osídlení se nedochovaly. Židé jsou ve Velké Bukovine (dríve Gross Bok) zminováni zejména v 18. století a zdejší židovská obec nebyla nikdy príliš pocetná – v první polovine 19. století zde žilo 18 židovských rodin, r. 1872 mela židovská obec 49 platících clenu a v roce 1930 jsou ve Velké Bukovine zaznamenáni již pouze dva poslední Židé. Je s podivem, že tak málo pocetná židovská obec po sobe zanechala tak krásný a unikátní hrbitov.

Zdejší židovský hrbitov patrí k tem menším a je velmi pekne situován v krajine mezi poli asi jeden kilometr za vesnicí. Hrbitov je obehnán krásnou opukovou zdí a vede k nemu již témer neznatelná polní cesta. Hrbitov je poprvé uváden roku 1731 a dnešní podobu získal hlavne v druhé polovine 19. století. V areálu se dochovalo 182 náhrobku, pricemž ty nejstarší barokního a klasicistního typu pocházejí z druhé poloviny 18. století. Mladší náhrobní kameny z dvacátého století chybí a tak celý areál pusobí velmi starobylým dojmem.

Source and more information: (visit link)
Earliest Burial: 1/1/1731

Latest Burial: Not listed

Visit Instructions:
Take a photo of at least one grave marker and including a qualitative and quantitative description
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Abandoned Cemeteries
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.