Dolní (Barchovská) tvrz - Kestrany, okres Písek, CZ
Posted by: Groundspeak Premium Member Noe1
N 49° 16.223 E 014° 04.504
33U E 432714 N 5457924
Quick Description: Menší tvrz, postavená zrejme koncem 14. století / Smaller fortress, probably built in the late 14th century.
Location: Jihočeský kraj, Czechia
Date Posted: 9/27/2014 3:05:42 AM
Waymark Code: WMMJ81
Published By: Groundspeak Premium Member bluesnote
Views: 18

Long Description:
Menší tvrz, postavená zrejme koncem 14. století, pozdeji neužívaná a r. 1491 neobývaná a užívaná jako pivovar. Dochována gotická obytná vež, sklepy a hradba s baštou, dve nižší budovy pocházejí až ze švamberské prestavby v 15. st.

=============================

Smaller fortress, probably built in the late 14th century, and later unused r. 1,491 uninhabited and used as a brewery. Preserved Gothic residential tower, basements and walls with towers, two lower buildings date back to the Švamberks reconstruction in the 15th century.
Accessibility: No access- Private

Condition: Intact

Admission Charge?: no

Website: [Web Link]

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Castles
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.