Vlajka obce - Sakvice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Olii05
N 48° 53.835 E 016° 42.963
33U E 625771 N 5417453
Quick Description: CZ: vlajka obce Sakvice // EN: Flag municipality Sakvice
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 9/22/2014 2:02:48 PM
Waymark Code: WMMHE0
Published By: Groundspeak Premium Member Bernd das Brot Team
Views: 15

Long Description:
CZ:
Obecní prapor
Motivem je pudorys vojenských rímských táboru, které byly vybudovány v dobe tažení Marka Aurelia proti Markomanum a Kvádum ve druhé polovine 2. století. Tyto tábory byly na Breclavsku objeveny leteckým snímkováním a na praporu jsou zakresleny jako tri kolmo položená cervená obdélníková pole na bílém podklade. Pole mají zobrazovat tri pochodové tábory rímských vojáku. Délka každého pole je rovna tretine délky praporu a šírka má velikost jedné tretiny šírky praporu. Pomer stran praporu je 2:3.

EN:
The municipal flag
The motive of the plan of Roman military camps that were built in the time of Marcus Aurelius campaign against the Marcomanni and Kvádum in the second half of the 2nd century. These camps were discovered Breclav aerial photography and the battalion are plotted as a three-lying perpendicular red rectangular box on a white background. Field to display three Roman soldiers marching camps. The length of each field is equal to a third of battalion size and width has one-third the width of the flag. Aspect ratio is 2 Battalion: 3rd
Visit Instructions:
Post a different picture of the flag taken by you.
Optional: find additional information about the flag
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Municipal Flags
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.