Skleník - Boskovice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun
N 49° 29.101 E 016° 39.703
33U E 620355 N 5482702
Quick Description: Zámecký skleník v Boskovicích / Château greenhouse in Boskovice
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 9/16/2014 4:05:31 PM
Waymark Code: WMMGAX
Published By: Groundspeak Premium Member monkeys4ever
Views: 18

Long Description:
SKLENÍK...
...byl staven v letech 1826 - 1829 na míste panských ovcínu vyhorelých r. 1823. Byl urcen pro pestování teplomilných rostlin, dále sloužil jako oranžérie k prezimování rostlin. Za nemecky okupace prestal být udržován a zchátral. Po renovaci r. 1953 byl využíván pro kulturní a spolecenské akce. Budova zámeckého skleníku je samostatne stojící prízemní obdélníková halová stavba v empírovém stylu. Budova je evidovaná v Ústredním seznamu kulturních památek CR.

GREENHOUSE...
...was built in the years 1826 - 1829 on the site of the manor sheepfolds burned in 1823. It was designed for growing of heat-loving plants, also served as the orangery for overwintering plants. During the German occupation ceased to be maintained and fell into disrepair. After renovation in 1953 was used for cultural and social events. Building of the château glasshouse is a detached rectangular hall in Empire style. The building is registered in the Central List of Cultural Monuments of the Czech Republic.
Type of Greenhouse: Other

If you selected Other - describe it.: Castle Greenhouse

Type of Cover: Glass panel

What is the shape of this greenhouse: Traditional - vertical walls and a gable roof

If you selected Other shape please describe it: Not listed

Unique features: Not listed

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Greenhouses and Nurseries
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Olii05 visited Skleník - Boskovice, Czech Republic 4/11/2015 Olii05 visited it
SherilynBrno visited Skleník - Boskovice, Czech Republic 4/11/2015 SherilynBrno visited it

View all visits/logs