Kaple Božího Hrobu - Prague, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Marine Biologist
N 50° 05.006 E 014° 23.737
33U E 456760 N 5548082
Quick Description: The Kaple Božího Hrobu (English: Chapel of the Holy Sepulchre) is located at the top of Petrin hill in Prague, Czech Republic.
Location: Hlavní město Praha, Czechia
Date Posted: 9/9/2014 7:40:36 AM
Waymark Code: WMMEH5
Published By: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team
Views: 18

Long Description:
A sign at the site in Czech reads:

Kaple Božího hrobu

Architektonicky bežná barokní kaple Božího hrobu pochází z r. 1732, obnovena byla r. 1845. Je vernou kopií kaple jeruzalémské. Také o její stavbu se zasloužil P. Norbert Saazer. Pri restaurování kaple v letech 1994-1996 bylo odkryto okno orientované tak, aby jím o Velikonocích ve tri hodiny odpoledne dopadal slunecní paprsek prímo na oltární kámen.

[English translation courtesy of Google Translate]

Chapel of the Holy Sepulchre

Architecturally commonly baroque chapel of the Holy Sepulchre comes from r., 1732, was restored r. 1845 is a true copy chapel in Jerusalem. Also on its construction is credited P. Norbert Saazer. When the restoration of the chapel in 1994-1996 was uncovered window oriented so that it Easter at three o'clock in the afternoon turned sunbeam directly on the altar stone.
Type of Church: Chapel

Status of Building: Restored building not in use

Date of building construction: 1/1/1732

Dominant Architectural Style: Baroque

Diocese: Prague

Address/Location:
Petrin Hill
Prague, Czech Republic
118 00


Relvant Web Site: [Web Link]

Date of organization: Not listed

Associated Shrines, Art, etc.: Not listed

Archdiocese: Not listed

Visit Instructions:
To log a visit to this waymark, you must post at least one original photo of the site, give the date and a brief description of your visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Roman Catholic Churches
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.