K-61-09243 Højdefikspunkt
Posted by: Groundspeak Premium Member pstidsen
N 56° 27.523 E 010° 01.719
32V E 563391 N 6257610
Quick Description: Højdefikspunkt nr. K-61-09243 - Randers Købstad
Location: Denmark
Date Posted: 8/16/2014 3:21:42 AM
Waymark Code: WMM98V
Published By: Groundspeak Premium Member llavids
Views: 1

Long Description:
Mange højdefikspunkter i de danske byer er "blot" en kedelig lokalitet hvor fikspunktet er placeret på en mur. Dette højdefikspunkt er anderledes. Det er en velkendt konstruktion men lokaliteten er ikke sådan lige at komme frem til.

Højdefikspunkt er af typen Bolt, og er placeret på støttemuren hvor en kanal er ført under Hvidemøllevej. Kommer du fra nord skal man ned af en meget stejl skrænt for at komme frem til fikspunktet. Denne rute kan ikke anbefales. Fra syd kommer du gennem et ofte sumpet område med tæt skovbevoksning. Ikke nogen nem vej, men klart det bedste alternativ.

En universalbolt er fremstillet af galvaniseret støbejern. På oversiden er den mærket med krone og GI. Etableringsformen er benyttet ved detailnivellement efter 1930.
Fixpoint type: Anker / Anchor

Altitude / Højde: 1 moh

Year/År: Not listed

Visit Instructions:
English:
To log a visit of waymark in this category, you have to post a photo where the point and eventually your GPS is visible. Also you have to post the coordinates and the height, you see on your GPS.

 

Dansk:
For at logge et besøg på et waymark i denne kategori, skal du poste et foto, hvor fixpunktet og gerne din GPS er synlig. I loggen skal du skrive koordinater og højdeaflæsning fra din GPS.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Danish Benchmarks
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.