K-61-09347 Højdefikspunkt - Nordre Kirkegårds kapel
Posted by: Groundspeak Premium Member pstidsen
N 56° 28.513 E 010° 02.404
32V E 564067 N 6259457
Quick Description: Højdefikspunkt nr. K-61-09347 - Randers Købstad
Location: Denmark
Date Posted: 8/11/2014 1:52:28 PM
Waymark Code: WMM8NT
Published By: Groundspeak Premium Member kallehaugerne
Views: 3

Long Description:
Dette højdefikspunkt af typen Plade med knop, er placeret på Nordre Kirkegårds kapel. Punktet er placeret i den vestlige fløjs nordlige facade.

Etableringsformen er benyttet ved Generalstabens præcisions- og detailnivellement mellem år 1900 og 1928.
Fixpoint type: Anker / Anchor

Altitude / Højde: 59 moh

Year/År: Not listed

Visit Instructions:
English:
To log a visit of waymark in this category, you have to post a photo where the point and eventually your GPS is visible. Also you have to post the coordinates and the height, you see on your GPS.

 

Dansk:
For at logge et besøg på et waymark i denne kategori, skal du poste et foto, hvor fixpunktet og gerne din GPS er synlig. I loggen skal du skrive koordinater og højdeaflæsning fra din GPS.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Danish Benchmarks
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.