K-61-09453 Højdefikspunkt - Sct. Andreas Kirke
Posted by: Groundspeak Premium Member pstidsen
N 56° 28.619 E 010° 02.468
32V E 564129 N 6259653
Quick Description: Højdefikspunkt nr. K-61-09453 - Randers Købstad
Location: Denmark
Date Posted: 8/11/2014 12:27:00 PM
Waymark Code: WMM8NJ
Published By: Groundspeak Premium Member kallehaugerne
Views: 3

Long Description:
Højdefikspunkt af typen bolt, placeret på østlige facade af Sct. Andreas Kirke, ud mod Hadsundvej i Randers, ca. en meter fra facadens nordlige hjørne.

Denne type bolt er oftest benyttet af DSB til etablering af fikspunkter ved banelegemet, ofte ved jernbanebroer. Randers Kommune har taget denne fikspunktstype til sig, og den benyttes flere steder i Kommunen.
Fixpoint type: Anker / Anchor

Altitude / Højde: 57 moh

Year/År: Not listed

Visit Instructions:
English:
To log a visit of waymark in this category, you have to post a photo where the point and eventually your GPS is visible. Also you have to post the coordinates and the height, you see on your GPS.

 

Dansk:
For at logge et besøg på et waymark i denne kategori, skal du poste et foto, hvor fixpunktet og gerne din GPS er synlig. I loggen skal du skrive koordinater og højdeaflæsning fra din GPS.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Danish Benchmarks
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.