Žižkuv dub - Želiv, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun
N 49° 31.708 E 015° 12.892
33U E 515548 N 5486227
Quick Description: Žižkuv dub v Želive patrí mezi památné stromy, které jsou spojovány s Janem Žižkou. Podobne jako mnohé ostatní ani tento ve skutecnosti nebude Žižku pamatovat, ale roste na míste, kde skutecne husité táborili, když dobývali nedaleký klášter.
Location: Kraj Vysočina, Czechia
Date Posted: 8/6/2014 5:12:06 AM
Waymark Code: WMM7TF
Published By: Groundspeak Charter Member briansnat
Views: 16

Long Description:
EN:
Žižka's oak in the town of Želiv is one of the memorable trees that are associated with Jan Žižka. Like many others, even this one will not probably (but who knows :) remember Zizka, but it really grows to the point where actually Hussites camped, when conquering nearby monastery.

CS:
Historie a povesti
Podle povesti u dubu poblíž rybníka táborili husité pri obléhání Želivského kláštera roku 1424. Husité zvítezili, klášter vydrancovali a zapálili, mniši na poslední chvíli utekli - verili Janu z Leskovce, který klášter bránil. Po case se mniši vrátili, ale dlouhého trvání jejich pobyt nemel, nový pán želivského panství je vyhnal rovnež.

Další zajímavosti
Žižkove dubu v Želive byl venován prostor v televizním poradu Pamet stromu, konkrétne v dílu c. 3: Slovanská lípa kontra germánský dub. Také jej ve svém díle zachytil akademický malír Jaroslav Turek.

Zdroj/Source: (visit link)
Website: [Web Link]

Historic Event:
Podle pověsti u dubu poblíž rybníka tábořili husité při obléhání Želivského kláštera roku 1424. ---- According to legend, at Oak near the pond, there were camped Hussites during the siege of the Želiv monastery in 1424.


Year: 1424

Species: Oak

Approximate Age: 500

Location: Želiv

Visit Instructions:
To log this waymark you must visit the site and post an original photo of the tree. Photos taken off the web, or from other sources are not acceptable.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Historic Trees
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.