RD meetpunt: 250313 - Vredeskerk - Amsterdam
Posted by: Groundspeak Premium Member Marine Biologist
N 52° 20.993 E 004° 53.372
31U E 628697 N 5801634
Quick Description: Meetpunt Vredeskerk Amsterdam.
Location: Noord-Holland, Netherlands
Date Posted: 6/22/2014 8:09:03 AM
Waymark Code: WMKZHZ
Published By: Groundspeak Premium Member Team Professor X
Views: 8

Long Description:
[DUTCH]:

"De Parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouwe Koningin van de Vrede ofwel Vredeskerk is een rooms-katholieke kerk aan het Vredeskerkplein in de zuidwestelijke hoek van de Pijp in Amsterdam-Zuid. Huidig pastoor is Pierre Valkering.

Bouw

De behoefte aan een kerkgebouw op deze plaats kwam op toen het Plan Zuid van H.P. Berlage veel woningen toevoegde aan deze contreien. Aanvankelijk bouwde men een hulpkerk aan de Ceintuurbaan, die fungeerde van 1918 tot 1924. Naar de datum van de inwijding van deze kerk (25 december 1918) werd zij de Stal van Bethlehem genoemd. Op 13 februari 1923 begon men met de bouw van de nieuwe kerk, ontworpen door Jos Bekkers, die op 7 augustus 1924 door monseigneur Callier, bisschop van Haarlem werd ingewijd. Als beschermheilige werd Onze-Lieve-Vrouwe Koningin van de Vrede gekozen. De devotie tot de Maagd Maria als Koningin van de Vrede was zeer populair in de jaren tijdens en na de Eerste Wereldoorlog."

--Source (visit link)

[ENGLISH -translation courtesy of Google]:

"The Parish Church of Our Lady Queen of Peace or Peace Church is a Roman Catholic church at the Peace Church Square in the southwest corner of the pipe in Amsterdam-Zuid. Current pastor Pierre Valkering.

Construction

The need for a church on this site was on when the Plan Zuid HP Berlage many homes added to these parts. Initially they built a church to help the Ceintuurbaan, who served from 1918 to 1924. To the date of the dedication of this church (December 25, 1918) it was called the Stable of Bethlehem. On February 13, 1923 began the construction of the new church, designed by Jos Bekkers, on August 7, 1924 by Monsignor Callier, Bishop of Haarlem was inaugurated. As patron was Our Lady Queen of Peace chosen. The devotion to the Virgin Mary as Queen of Peace was very popular in the years during and after the First World War."
Type: regular meetpunt

X coordinate: 121,096.00

Y coordinate: 484,768.00

Condition: Perfect

Visit Instructions:
Your entry preferably contains a photograph of the trig point with your GPSr next to it, showing the coordinates in the RD system.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dutch Benchmarks / RD meetpunten
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
delisles visited RD meetpunt: 250313 - Vredeskerk - Amsterdam 8/22/2014 delisles visited it