Stará kovárna - Nové Hrady, okres Ceské Budejovice, CZ
Posted by: Groundspeak Premium Member Noe1
N 48° 47.379 E 014° 46.596
33U E 483591 N 5404096
Quick Description: Historická, ale stále funkcní kovárna, založené kolem roku 1719 / Historical, but still working blacksmith shop, founded around 1719.
Location: Jihočeský kraj, Czechia
Date Posted: 5/16/2014 9:25:46 AM
Waymark Code: WMKQDW
Published By: Groundspeak Premium Member Big B Bob
Views: 21

Long Description:
První zmínka o kovárne v bezprostrední blízkosti hradu je z roku 1719. Tehdy je jako její majitel uváden kovár Ferdinand Grössinger. Objekt si zachoval svoji puvodní dispozici - skládá se z obytné cásti, chléva, stodoly a vlastní kovárské dílny. Kovárské remeslo zde bylo provozováno až do pocátku 20. století, poté sloužila budova k bydlení. V roce 2000 získalo bývalou kovárnu mesto a zrekonstruovalo ji do puvodní podoby. Dnes je zde funkcní historická kovárna, sbírka kovárského náradí i výrobku.

=============================================

The first record of blacksmith shop in the immediate vicinity of the castle is from 1719. As the owner of the blacksmith is cited Ferdinand Grossinger. The building has retained its original layout - consisting of living rooms, stables, barns and blacksmith shop itself. There was a blacksmith shop operated until the early 20th century, after the building was used for housing. In 2000, the city has reconstructed it in its original form. Today there is a functional historic blacksmith shop, a collection of blacksmith tools and products.
Operating Status: Re-creation / Educational

Address:
Komenského č.p. 36
Nové Hrady, Czech republic


Web Address: Not listed

Visit Instructions:
To post a visit the Blacksmith Shop's category, you must have a photograph and description of your visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Blacksmith Shops
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
ALMOR team visited Stará kovárna - Nové Hrady, okres Ceské Budejovice, CZ 7/30/2014 ALMOR team visited it