K-61-09462 / K-61-09463 Højdefikspunkter
Posted by: Groundspeak Premium Member pstidsen
N 56° 27.622 E 010° 02.435
32V E 564123 N 6257804
Quick Description: Højdefikspunkt nr. K-61-09462 og K-61-09463 - Randers Købstad
Location: Denmark
Date Posted: 4/4/2014 2:46:59 PM
Waymark Code: WMKF49
Published By: Groundspeak Premium Member duejensen
Views: 2

Long Description:
Disse to højdefikspunkter, begge af typen bolt, er placeret på Kulturhuset i Randers. Den ene er placeret på den nye Kulturhusbygning, mens den anden, mindre end 1 meter derfra, er placeret på byens gamle forhenværende tekniske skole.

Højdefikspunktet på den gamle bygning (K-61-09462) er angivet med en kote på 2,3 moh, mens fikspunktet på den nye bygning (K-61-09463) er angivet til kote 2,4 moh.

Begge disse fikspunkter er etableret med en type bolt der oftest bliver anvendt af DSB til etablering af fikspunkter ved banelegemet. Randers Kommune har taget denne fikspunktstype til sig, og den benyttes flere steder i Kommunen.
Fixpoint type: Andet / Other

Altitude / Højde: 2,3 / 2,4 moh

Year/År: Not listed

Visit Instructions:
English:
To log a visit of waymark in this category, you have to post a photo where the point and eventually your GPS is visible. Also you have to post the coordinates and the height, you see on your GPS.

 

Dansk:
For at logge et besøg på et waymark i denne kategori, skal du poste et foto, hvor fixpunktet og gerne din GPS er synlig. I loggen skal du skrive koordinater og højdeaflæsning fra din GPS.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Danish Benchmarks
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.