K-61-09002 / K-61-09120 Højdefikspunkter - Randers Kloster
Posted by: Groundspeak Premium Member pstidsen
N 56° 27.600 E 010° 01.946
32V E 563622 N 6257756
Quick Description: Højdefikspunkt K-61-09002 og K-61-09120 - Randers Købstad
Location: Denmark
Date Posted: 4/4/2014 2:38:28 PM
Waymark Code: WMKF43
Published By: Groundspeak Premium Member duejensen
Views: 1

Long Description:
Disse to højdefikspunkter er placeret ved Randers Kloster. Facaden ud mod Blegdammen har en del udspring og nicher og det kræver et godt øje at finde disse to lavt placerede punkter.

Det øverste fikspunkt, K-61-09002, er af typen Bolt med stift. Det er placeret ca. 25 cm. over terræn og har en kote på 5.3 moh. 14 cm. under dette punkt er etableret en vandret cylinderbolt, K-61-09120, meget tæt ved jorden. Den vandrette cylinderbolt findes både i en udgave med krave, og som her, uden krave.

Messingbolt med stift er en etablering, der er sikret mod overlast, da den sidder plant med muren. Selve kotepunktet er den i midten indborede platin- eller sølvstift. Ofte vil der, til praktisk brug, være etableret en bolt lodret under en messingbolt med stift.
Fixpoint type: Andet / Other

Altitude / Højde: 5,1 / 5,3 moh

Year/År: Not listed

Visit Instructions:
English:
To log a visit of waymark in this category, you have to post a photo where the point and eventually your GPS is visible. Also you have to post the coordinates and the height, you see on your GPS.

 

Dansk:
For at logge et besøg på et waymark i denne kategori, skal du poste et foto, hvor fixpunktet og gerne din GPS er synlig. I loggen skal du skrive koordinater og højdeaflæsning fra din GPS.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Danish Benchmarks
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.