K-61-09001 / K-61-09119 Højdefikspunkter
Posted by: Groundspeak Premium Member pstidsen
N 56° 27.585 E 010° 02.103
32V E 563784 N 6257730
Quick Description: Højdefikspunkt nr. K-61-09001 og K-61-09119 - Randers Købstad
Location: Denmark
Date Posted: 4/4/2014 2:19:00 PM
Waymark Code: WMKF3V
Published By: Groundspeak Premium Member kallehaugerne
Views: 2

Long Description:
Disse to højdefikspunkter er placeret på Sct. Mortens Kirke i Randers centrum. De er etableret i den syd vestlige side af en pille ved kapellets østlige hjørne.

Det øverste fikspunkt, K-61-09001, er af typen Bolt med stift og har en kote på 5.9 moh. 13 cm. under dette punkt er etableret en vandret cylinderbolt, K-61-09119, med krave.

Messingbolt med stift er en etablering, der er sikret mod overlast, da den sidder plant med muren. Selve kotepunktet er den i midten indborede platin- eller sølvstift. Ofte vil der, til praktisk brug, være etableret en bolt lodret under en messingbolt med stift.
Fixpoint type: Andet / Other

Altitude / Højde: 5,8 / 5,9 moh

Year/År: Not listed

Visit Instructions:
English:
To log a visit of waymark in this category, you have to post a photo where the point and eventually your GPS is visible. Also you have to post the coordinates and the height, you see on your GPS.

 

Dansk:
For at logge et besøg på et waymark i denne kategori, skal du poste et foto, hvor fixpunktet og gerne din GPS er synlig. I loggen skal du skrive koordinater og højdeaflæsning fra din GPS.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Danish Benchmarks
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.