K-61-09174 Højdefikspunkt
Posted by: Groundspeak Premium Member pstidsen
N 56° 28.280 E 010° 02.601
32V E 564275 N 6259027
Quick Description: Højdefikspunkt nr. K-61-09174, Randers Købstad
Location: Denmark
Date Posted: 4/1/2014 2:01:22 PM
Waymark Code: WMKEP6
Published By: Groundspeak Premium Member kallehaugerne
Views: 5

Long Description:
Dette højdefikspunkt, i form af en plade med knop, er placeret på bygningen Nørre Boulevard nr. 2.

Punktet er placeret i facaden mod Nørre Boulevard mellem indgangsdøren og det østlige hjørne, ca. 10 cm over bygningens sokkel.
Fixpoint type: Anker / Anchor

Altitude / Højde: 55 moh

Year/År: Not listed

Visit Instructions:
English:
To log a visit of waymark in this category, you have to post a photo where the point and eventually your GPS is visible. Also you have to post the coordinates and the height, you see on your GPS.

 

Dansk:
For at logge et besøg på et waymark i denne kategori, skal du poste et foto, hvor fixpunktet og gerne din GPS er synlig. I loggen skal du skrive koordinater og højdeaflæsning fra din GPS.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Danish Benchmarks
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.