War Hospital (Convent of Order of Friars Minor Conventual) - Brno, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun
N 49° 11.647 E 016° 36.682
33U E 617398 N 5450285
Quick Description: Building of Convent of Order of Friars Minor Conventual has served as a war hospital during the Napoleonic Wars
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 3/28/2014 12:03:06 PM
Waymark Code: WMKE13
Published By: Groundspeak Premium Member Outspoken1
Views: 29

Long Description:
CS:
Brno v dobe napoleonských válek

Napoleonské války probíhaly mezi lety mezi lety 1803 až 1815, následující po revolucních válkách, které skoncily roku 1802. Tyto války se citelne dotkly i Brna. To se tak behem pár let stalo velkou ubytovnou pro vojáky a pozdeji ranené vojáky a civilisty.

Bitva u Slavkova se uskutecnila 2. prosince 1805. Nejprve byly opatreni ranení francouzsští vojáci. Magistrát spolu s výborem sháneli vše potrebné pro ranení. Pro strádající vojáky se varila polévka sv. Josefa. 4. prosince pribývalo ranených, zvlášte Francouzu, kterí byli ubytováni v nových kasárnách. Rusové a Rakušané byli ubytováni v minoritském kláštere, v sále ,,U krokodýla“, v sále v Lužánkách, v kláštere u sv. Tomáše, na brnenském biskupství, v káznici, v nemocnici u Milosrdných bratrí, zábrdovické nemocnici, v opatrovne a Schulzove továrne na Krenové (v bývalé nemocnici) atd. Celkem vzniklo 16 nemocnic. V kapucínském kláštere leželo v místnosti 6 ranených, na zemi až 12. Behem péce o ranené zemrelo nekolik minoritu. Zustali jen ctyri mniši. V techto klášterech leželo 1 000 ranených Rusu a Francouzu. V sále Reduty jich, dle tehdejších odhadu, bylo 1 200. V nemocnici zrízené z kláštera sv. Anny byli jen civilní nemocní, kterých pribývalo. Stupnovala se nouze o potraviny a následne vypukla epidemie. Pochování mrtvých nezpusobilo žádné vetší komplikace, mrtvoly se ukládaly do vykopaných šachet.

Napoleon opustil Brno 12. prosince v 5 hodin ráno, ta ním odjela také garda. Prišlo však jiné vojsko, Francouzi žádali ješte výpalné. Brno muselo zaplatit 100 000 franku. Mír mezi Rakouskem a Francií byl uzavren 26. prosince v Bratislave. Mír byl slavnostne ohlášen až 3. ledna. Vyhláškou to oznámil 4. ledna 1806 svobodný pán Roden.

EN:
Brno during Napoleonic Wars

The Napoleonic wars took place between the years 1803 to 1815, following the revolutionary wars which ended in 1802. These wars severely affected Brno, which in a few years became a big dormitory for soldiers and later as huge war/field hospital for wounded soldiers and civilians.

Especially after the Battle of Austerlitz (which took place on the December 2, 1805), there was established 16 war/field hospitals. In the Capuchin monastery, there lay in one room 6 wounded, and on the ground up to 12. During the care of the wounded died several local Conventual Franciscans and there stayed only four of them. In their monasteries lay around 1000 of wounded Russians and the French soldiers. In the hall of Reduta there was estimates around 1200 wounded.

Zdroj/Source: (visit link)

CS:
Klášter minoritu v Brne na jižní Morave v jihomoravském kraji byl založen patrne Janem Velenem Cernohorským z Boskovic kolem roku 1230. Je jediným brnenským rádem, který již více než 750 let sídlí beze zmeny na stejném míste, a to na nároží ulic Orlí a Minoritské v historickém jádru mesta Brna. Celý komplex sestává z kostela, Lorety se Svatou chýší, Svatých schodu a dvou klášterních budov se dvema nádvorími.

Zdroj: (visit link)

EN:
The Order of Friars Minor Conventual (OFM Conv), commonly known as the Conventual Franciscans, is a branch of the order of Catholic Friars founded by Francis of Assisi in 1209.

Source: (visit link)
Address:
Minoritská Brno Czech Republic


Name of War: The Napoleonic Wars (1803–1815)

Type of Documentation: Historic Marker/Interpretive

Visit Instructions:
Take an original pic and write something interesting.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Field Hospitals
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
ALMOR team visited War Hospital (Convent of Order of Friars Minor Conventual) - Brno, Czech Republic 5/20/2014 ALMOR team visited it
Arne1 visited War Hospital (Convent of Order of Friars Minor Conventual) - Brno, Czech Republic 5/15/2014 Arne1 visited it
Olii05 visited War Hospital (Convent of Order of Friars Minor Conventual) - Brno, Czech Republic 4/9/2014 Olii05 visited it

View all visits/logs