Zálesie, Slovakia
Posted by: Groundspeak Premium Member Rikitan
N 48° 10.484 E 017° 16.358
33U E 668950 N 5338219
Quick Description: Zálesie is a village and municipality in western Slovakia in Senec District in the Bratislava Region.
Location: Bratislavský kraj, Slovakia
Date Posted: 3/15/2014 1:01:26 PM
Waymark Code: WMKBMT
Published By: Groundspeak Premium Member Lord Elwood
Views: 12

Long Description:


Zálesie (Hungarian: Tokésisziget) is a village and municipality in western Slovakia in Senec District in the Bratislava Region.

In historical records the village was first mentioned in 1260. The municipality lies at an altitude of 128 metres and covers an area of 5.87 square kms.

According to the 2011 census, the municipality had 1,515 inhabitants. 1,429 of inhabitants were Slovaks, 16 Hungarians, 12 Czechs and 58 others and unspecified. By end of 2012 number of inhabitants grew to 1,624.


Zálesie (historicky slov. Gessayov, neskôr Gešajov, mad. na Slovensku Gessayfalva, mad. v Madarsku Tokésisziget) je obec na Slovensku v okrese Senec.

Chotár dnešného Zálesia patril do majetkov malinovského panstva grófov zo Svätého Jura a Pezinka. Potom ich vlastnili Méreyovci, neskôr Illésházyovci a další. V roku 1810 kúpili malinovské panstvo Apponyovci. Ako majetok nepriatelov štátu bol ich velkostatok v roku 1920 predaný a nový majitel Ignác Gessay majetok rozparceloval a predal. 604 ha predal výhodne kolonizátorom zo severného Slovenska, ktorí tvorili základ novej obce Gešajov.

Obec najprv patrila pod Malinovo, po okupácii južného Slovenska Madarskom (Malinovo pripadlo Madarsku), patrila pod Ivanku, no už v roku 1940 sa Gešajov osamostatnil. V roku 1960 bola obec premenovaná na Zálesie. V roku 1976 bola priclenená k Ivanke pri Dunaji, nastal jej úpadok, dostala sa na zoznam zánikových obcí. Od roku 1990 je Zálesie opät samostatné, za ten cas sa zrekonštruovala infraštruktúra obce. Dnes tu zije 1624 obyvatelov (stav k 31.12.2012).
Visit Instructions:
Please give the date and description of your visit. Fresh photos and any additional information about the "Z" location are highly desirable.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest 'Z' Welcome Signs
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.