Kostel sv. Cyrila a Metodeje - Brno, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun
N 49° 11.912 E 016° 38.792
33U E 619949 N 5450830
Quick Description: Kostel sv. Cyrila a Metodeje v brnenských Židenicích
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 3/3/2014 7:43:53 AM
Waymark Code: WMK97P
Published By: Groundspeak Premium Member silverquill
Views: 26

Long Description:
EN:
Depicted church's cornerstone was consecrated on the October 28, 1928. Four years later was according to plans made by architect Claudius Madlmayr started building, completed and consecrated on the October 27, 1935 by Brno Bishop Dr. Joseph Kupka. But it was also necessary to build parish building, which also served as a Premonstratensian monastic house. Tts construction started in 1936. In addition to the parsonage was built and then rented house currently used as a parish building.

CS:
Základní kámen kostela byl posvecen 28. ríjna 1928. O ctyri roky pozdeji byla podle plánu architekta Claudia Madlmayra zapocata stavba, dokoncená a posvecená 27. ríjna 1935 brnenským biskupem Dr. Josefem Kupkou. Zároven však byla nutná i farní budova, která by zároven sloužila jako reholní dum premonstrátu. S její stavbou se zacalo v roce 1936 a podle sochy sv. Norberta umístené na jejím prucelí se jí zacalo ríkat Norbertinum. Vedle fary pak byl postaven i nájemní dum sloužící v soucasnosti jako fara.

Behem druhé svetové války však byly zabrány všechny zvony a pri náletech poškozen kostel i Norbertinum. Nájemní dum byl dokonce znicen úplne. Nejhure dopadl premonstrát P. Siard Nevrkl, který byl po peti letech služby v Židenicích zatcen a v únoru 1943 umucen v Osvetimi. Behem dvou poválecných roku se sice podarilo zacelit vetšinu válecných škod, ale únor 1948 prinesl celorepublikové zatýkání ci internaci reholníku a farní budova byla zabrána pro sídlo okrsku Verejné bezpecnosti. Sametová revoluce prinesla premonstrátum opetovnou správu židenické farnosti a nakonec v roce 2003 byla farnost sverena diecézním knežím.

Source: (visit link)
Type of Church: Church

Status of Building: Actively in use for worship

Date of organization: 10/28/1928

Date of building construction: 10/27/1935

Diocese: brněnská

Address/Location:
Kostel sv. Cyrila a Metodeje
Gajdošova
Brno, Czech Republic


Relvant Web Site: [Web Link]

Dominant Architectural Style: Not listed

Associated Shrines, Art, etc.: Not listed

Archdiocese: Not listed

Visit Instructions:
To log a visit to this waymark, you must post at least one original photo of the site, give the date and a brief description of your visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Roman Catholic Churches
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Olii05 visited Kostel sv. Cyrila a Metodeje - Brno, Czech Republic 1/1/2014 Olii05 visited it
Arne1 visited Kostel sv. Cyrila a Metodeje - Brno, Czech Republic 6/1/2012 Arne1 visited it

View all visits/logs