Ruins of the castle Frejštejn - Podhradí nad Dyjí, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ALMOR team
N 48° 53.959 E 015° 41.140
33U E 550252 N 5416490
Quick Description: Zrícenina Frejštejn // ruins of the castle Frejštejn
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 2/20/2014 10:08:17 AM
Waymark Code: WMK6MZ
Published By: Groundspeak Premium Member BarbershopDru
Views: 24

Long Description:
CS:
Frejštejn je zrícenina hradu u Podhradí nad Dyjí na pravé strane reky Dyje pri jejím soutoku s Kreslickým potokem. Jeho pocátky sahají do 13. století, od 15. století je pustý. Jeho zbytky jsou chráneny jako kulturní památka Ceské republiky.
Frejštejn se nachází v tesné blízkosti Podhradí nad Dyjí na jeho jižní strane. Po levé strane hradu se nachází reka Dyje, na severu od nej je prírodní památka Podhradské skály. Zrícenina je pomerne malá. Z puvodního hradu je zachována cást severní zdi a hradeb, malého paláce, vrat i kaple. Dobre zachovaná je bašta na jihozápadní strane hradu.Ze zmínené prestavby v 16. století se dochovala vež se strílnami.

Zdroj: ( Visit link )


EN:
Frejštejn the ruins of the castle at Podhradí nad Dyjí on the right side of the river Dyje at its confluence with Kreslický creek. Its origins date back to the 13th century, from 15th century is empty. Its remnants are protected as a cultural monument of the Czech Republic.
Frejštejn is located in close proximity Podhradí nad Dyjí on its south side. On the left side of the castle is the Thaya River, to the north of it is a natural monument Podhradské skály. The ruins are quite small. The original castle is preserved part of the north wall and the walls of a small palace gate and chapel. Is well preserved bastion on the southwest side of the castle.To the said conversion in the 16th century has been preserved tower with loopholes.

Source: ( Visit link )
Type: Ruin

Fee: No

Hours:
The ruins are accessible.


Related URL: [Web Link]

Visit Instructions:
Original photographs showing additional views of the Ruin/Remnant or even just its current condition are encouraged. Please describe your visit, especially if no additional photos are available. Did you like the Ruin or Remnant? What prompted you to see the Ruin or Remnant?
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Preserved Architectural Remnants and Ruins
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
J.Kaas & family visited Ruins of the castle Frejštejn - Podhradí nad Dyjí, Czech Republic 8/19/2014 J.Kaas & family visited it