Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Pozorice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun
N 49° 12.502 E 016° 47.345
33U E 630308 N 5452160
Quick Description: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Pozoricích
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 2/2/2014 6:40:43 AM
Waymark Code: WMK29T
Published By: Groundspeak Premium Member silverquill
Views: 30

Long Description:
EN:
Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary is a Roman Catholic Baroque temple in Pozorice in the district of Brno-Country. It is protected as a cultural monument of the Czech Republic. The baroque church was completed in the years 1721-1724. During the Battle of the Three Emperors, the church was ransacked by French troops. Major renovation of the church took place from 1959 to 1968.

Source: (visit link)

CS:
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Pozoricích

Predchudcem nynejšího kostela byl starý drevený kostel. Byl také zasvecen Nanebevzetí Panny Marie a mel tri vedlejší oltáre: sv. Ondreje, Neposkvrnené Panny Marie a sv. Kateriny. Stával asi tam, kde je dnes farní stodola. O nem nevíme prakticky nic, a bylo by zajímavé pokusit se neco zjistit napr. archeologickým výzkumem. Tento kostel roku 1704 vyhorel. Ohen byl založen ve stodole, která s kostelem sousedila; bylo to snad dílo pomsty vuci zdejšímu farári. Tenkrát byl farárem knez Bohumír Molitor. O nem je známo jen to, že venoval kostelu pole u Kovalovic. Byl zde do roku 1706. Po nem prišel Karel Bezdecký, jehož jméno se uvádí predtím v letech 1698-1706 v Rousínove. Jemu pripadl trpký údel být farárem bez fary a bez kostela.

Kníže Jan Adam z Lichtenštejna se zavázal posvátným slibem, že postaví nový kostel. Položil k nemu základy, ale pak byl upoután jinými zájmy, žil více v cizine než doma a v roce 1712 zemrel. Jeho nástupci se do stavby nemeli, pohádali se o dedictví a penez nebylo. Teprve nezapomenutelný knez, farár a dekan P. Josef Leffler primel r. 1721 knížete Antonína Floriána z Lichtenštejnu, aby kostel dostavel. Nový kostel, zasvecený rovnež Nanebevzetí Panny Marie, byl vystaven s prestávkami v letech 1704-24 v barokním slohu. Dne 15.8.1724 byl slavnostne požehnán v prítomnosti sedmi kneží, benedikci provedl František Xaver Leffler, dekan brnenské kapituly, strýc zdejšího faráre. Dne 30. cervna 1929 byl hlavní oltár a kostel posvecen brnenským biskupem Dr. Josefem Kupkou. Tento den se tedy v naší farnosti má slavit jako posvícení, posvecení kostela.

Kostel je jednolodní orientovaná stavba s polygonálním záverem, se dvema ctyrbokými vežemi a prícnou lodí. Je 38 m dlouhý, 20 m široký a 21 m vysoký. Prucelí kostela zdobí dve veže 40 m vysoké, které dodávají celé stavbe monumentální vzhled katedrály, zvlášte stojíte-li vecer pred kostelem. Po levé strane presbytáre je sakristie, naproti ní bocní kaple, tzv. "stará zpovednice". Kostel stojí na bývalém hrbitove, na kterém se pochovávalo do roku 1870. Hrbitov je vlastne mohutná rampa, která nese celou stavbu. V jeho rozích stojí dve kaple, bývalé kostnice. Jsou nyní upraveny jako skladište, v suterénu levé z nich byla v letech 1985-99 umístena plynová kotelna pro kostel.

Hladká fasáda kostela je clenena obežnými lesénami. V lodi jsou dve lunetová okna, v knežišti po každé strane rovnež dve okna a jedno okno v záveru. Jsou segmentove zaklenuta se šabránou. Lod je zaklenuta valenou klenbou, steny jsou cleneny dvojicí pilastru s úseky kladí, kolem celého kostela se vine bohatá profilová rímsa. Veže jsou cleneny lesénami, mezi 1. a 2. patrem je kordonová rímsa. V prízemí a zvonovém patru jsou okna segmentove zaklenuta, ve 2. patre je okno kruhové. Mezi vežemi cní trojúhelníkový štít. V ose prucelí se nachází hlavní vchod s profilovým ostením, pod každou z veží jsou bocní vchody, rovnež s pískovcovým ostením. Podstrešní profilová rímsa nese strechu sedlovou, nad knežištem zvalbenou. Vež "sanktus" nad hlavním oltárem byla vystavena r. 1725, znovu pak v roce 1803 a 1896.

Puvodní dlažba v kostele byla z pálených cihel, v r.1783 byla zamenena za novou pískovcovou z tesaných kamenu, obnovená 1855 a v roce 1928 porízena mramorová z tzv. krtinského mramoru. Pod kostelem se nachází krypta, do níž se dríve pochovávali kneží. Vchod do ní býval z kostela, v místech mezi predními lavicemi. (Dodnes, když procházíte stredem kostela nad bývalým vchodem, slyšíte, že vaše kroky mají jiný ozvuk než o pár metru dále.) Vchod byl prekryt kamenem s nápisem: ?--V---M-- VOS IN OPTATA SPE REQVIES AETERNA SVSCEPIT." (Vás na vytoužené prání prijalo vecné odpocinutí.) Po úprave dlažby byl zbudován nový vchod ze starého hrbitova, za presbytárem kostela. Poslední farár pochovaný v krypte byl v r. 1774 Josef Xaverius Leffler. Pri úpravách v roce 1990 byla mu dána, jako budovateli chrámu, do hrobky na jeho hrob pametní deska.

Zdroj/Source: (visit link)
Type of Church: Church

Status of Building: Actively in use for worship

Date of building construction: 1/1/1724

Dominant Architectural Style: baroque

Diocese: brněnská

Address/Location:
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Pozořice, Czech Republic


Relvant Web Site: [Web Link]

Date of organization: Not listed

Associated Shrines, Art, etc.: Not listed

Archdiocese: Not listed

Visit Instructions:
To log a visit to this waymark, you must post at least one original photo of the site, give the date and a brief description of your visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Roman Catholic Churches
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Olii05 visited Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Pozorice, Czech Republic 5/14/2013 Olii05 visited it