G.I. Højdefikspunkt - Vallekilde, Denmark
Posted by: Groundspeak Premium Member SnowBoat
N 55° 44.663 E 011° 25.672
32U E 652402 N 6180299
Quick Description: Højdefikspunkt located Vallekilde Valgmenighedskirke
Location: Denmark
Date Posted: 11/16/2013 11:53:23 AM
Waymark Code: WMJGJ7
Published By: Groundspeak Premium Member kallehaugerne
Views: 6

Long Description:

Dette Højdefikspunkt (16-10-09020) er en Plade med knop mærket G.I. Pladen sidder 1m over terræn, og 16cm over sokkel. Højdefikspunkt er et fast og stabilt punkt i terrænet som er markeret ved et indstøbt anker. ENG This Benchmark (16-10-09020) is a plate with knob labeled G.I. The Plate is 1m above ground and 16cm above the base. Benchmark is a fixed and stable point in the terrain which is marked with a embedded anchor.


Højdefikspunkt er placeret her ved
Vallekilde Valgmenighedskirken.

Da V. J. Hoff i 1873 blev præst for den nyoprettede
grundtvigske valgmenighed i Ubberup, sluttede mange
familier på Vallekilde-Hørve egnen sig til den.
Nu fulgte nogle år med livlig kirkefærd til Ubberup.
 Men selv om turen var festlig, var den også lang
og besværlig. Derfor talte man mere og mere om at bygge
egen kirke, og i marts 1882 blev grundstenen lagt.
Den 8. oktober samme år kunne Korskirken indvies.

ENG
Benchmark is located here at
Vallekilde Independent Church.

Since VJ Hoff in 1873 became pastor of the newly formed
Grundtvigian congregation in Ubberup, joined many
families at Vallekilde-Hoerve region to it.
several years followed of busy travel to church at Ubberup. But even though the trip
was festive, it was also long and cumbersome. They talked more and more about
building own church, and in March 1882 the foundation stone was laid.
On 8 October of that year could Korskirken inaugurated.

Fixpoint type: Anker / Anchor

Altitude / Højde: 30.64m

Year/År: Not listed

Visit Instructions:
English:
To log a visit of waymark in this category, you have to post a photo where the point and eventually your GPS is visible. Also you have to post the coordinates and the height, you see on your GPS.

 

Dansk:
For at logge et besøg på et waymark i denne kategori, skal du poste et foto, hvor fixpunktet og gerne din GPS er synlig. I loggen skal du skrive koordinater og højdeaflæsning fra din GPS.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Danish Benchmarks
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.