119-08-09268 Højdefikspunkt - Ikast, Denmark
Posted by: Groundspeak Premium Member SnowBoat
N 56° 08.334 E 009° 09.620
32V E 509963 N 6221550
Quick Description: Højdefikspunkt located at the Water Tower in Ikast.
Location: Denmark
Date Posted: 9/14/2013 3:02:21 PM
Waymark Code: WMJ2Z9
Published By: Groundspeak Premium Member kallehaugerne
Views: 10

Long Description:
Plade mærket G.I.
0.85 m over terræn.
Murstenspille, N. for dør.
Punkt i NV. side, midte.
Et Højdefikspunkt er et fast og stabilt punkt i terrænet, som er markeret ved et indstøbt anker, der bærer Kort- og Matrikelstyrelsens (KMS) mærke. Mærket kan være trekantet, man kan også være andre typer, fra 2011 anvendes en krone sammen med bogstaverne KMS.

ENG.
Located down left of the door
Marked with G.I.
0.85m over ground
North of door.
A Benchmark is a fixed and stable point in the terrain, which is marked by an embedded anchor that carries Map Survey and Cadastre (KMS) brand. The label may be triangular, it can also be other types, from 2011, a crown with the letters KMS.
Fixpoint type: Anker / Anchor

Altitude / Højde: 84.14

Year/År: Not listed

Visit Instructions:
English:
To log a visit of waymark in this category, you have to post a photo where the point and eventually your GPS is visible. Also you have to post the coordinates and the height, you see on your GPS.

 

Dansk:
For at logge et besøg på et waymark i denne kategori, skal du poste et foto, hvor fixpunktet og gerne din GPS er synlig. I loggen skal du skrive koordinater og højdeaflæsning fra din GPS.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Danish Benchmarks
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Ulven7470 visited 119-08-09268 Højdefikspunkt - Ikast, Denmark 1/24/2014 Ulven7470 visited it
SnowBoat visited 119-08-09268 Højdefikspunkt - Ikast, Denmark 12/1/2013 SnowBoat visited it
jemideam visited 119-08-09268 Højdefikspunkt - Ikast, Denmark 12/1/2013 jemideam visited it

View all visits/logs