K-61-09331 Højdefikspunkt
Posted by: Groundspeak Premium Member pstidsen
N 56° 27.738 E 010° 02.497
32V E 564184 N 6258020
Quick Description: Højdefikspunkt nr. K-61-09331
Location: Denmark
Date Posted: 8/29/2013 4:19:43 PM
Waymark Code: WMHZ12
Published By: Groundspeak Premium Member duejensen
Views: 4

Long Description:
Nær denne østlige ende af Østergade sidder dette højdefikspunkt. Det er monteret i bygningens sokkel, men på et tidspunkt er soklen blevet beklædt med træ. Resultatet er at kun den aller yderste del af ankeret er synligt. Da loven foreskriver at fikspunkter fra KMD skal være tilgængelige i forbindelse med opmålinger, og ikke må beskadiges eller indkapsles må man, for facadens skyld, håbe der ikke kommer en landmåler forbi her.
Fixpoint type: Anker / Anchor

Altitude / Højde: 9 moh

Year/År: Not listed

Visit Instructions:
English:
To log a visit of waymark in this category, you have to post a photo where the point and eventually your GPS is visible. Also you have to post the coordinates and the height, you see on your GPS.

 

Dansk:
For at logge et besøg på et waymark i denne kategori, skal du poste et foto, hvor fixpunktet og gerne din GPS er synlig. I loggen skal du skrive koordinater og højdeaflæsning fra din GPS.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Danish Benchmarks
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.