280 - Hohøj - GM1867
Posted by: Groundspeak Premium Member pstidsen
N 56° 38.676 E 010° 00.041
32V E 561366 N 6278273
Quick Description: Postament nr. 280 er placeret på toppen af Danmarks største gravhøj --- Postament no. 280 is located on top of the largest burial mound in Denmark
Location: Denmark
Date Posted: 8/7/2013 2:18:17 PM
Waymark Code: WMHR6A
Published By: Groundspeak Premium Member kallehaugerne
Views: 5

Long Description:
Tilhugget granitsten med en kvadratisk topflade på 0.34 m2 og en synlig højde på ca. 100 cm.

Postamentet er omfattet af fredning i en afstand af 9 Al. og forsynet med en fredningsplade der informerer herom. Ligeledes findes der på stenens sider indskriptionerne "GM" og "1867" samt Christian IX's monogram.

Dette planfikspunkt er etableret af Den Danske Gradmaaling og optræder som planfikspunkt nr. 280, en del af 1. ordens nettet. Nøjagtigheden af punktet angives til at være 2 mm. nøjagtighed.

Granite stone with a square surface of 0.34 m2 and a visible height of approx. 100 cm.

Postamentet is protected by laws of conservation in a distance of 9 Al. and on the stone you will finde a brass plate providing information about this protection. On the sides of the stone is written "GM" and "1867". The monogram of King Christian IX is also vissible.

This level benchmark, established by Den Danske Gradmaaling, is level benchmark No 280, part of the first order triangulation. The accuracy of this point is set to be 2 mm. accuracy.


Fixpoint type: Postament / Stone

Altitude / Højde: 110 moh.

Year/År: 1867

Visit Instructions:
English:
To log a visit of waymark in this category, you have to post a photo where the point and eventually your GPS is visible. Also you have to post the coordinates and the height, you see on your GPS.

 

Dansk:
For at logge et besøg på et waymark i denne kategori, skal du poste et foto, hvor fixpunktet og gerne din GPS er synlig. I loggen skal du skrive koordinater og højdeaflæsning fra din GPS.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Danish Benchmarks
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
kallehaugerne visited 280 - Hohøj - GM1867 4/15/2014 kallehaugerne visited it