Kostel Nejsvetejší Trojice - Brno, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun
N 49° 13.639 E 016° 35.779
33U E 616224 N 5453952
Quick Description: Kostel Nejsvetejší Trojice na ulici Božetechova // Church of the Holy Trinity and Carthusian convent
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 7/17/2013 4:49:41 AM
Waymark Code: WMHJWD
Published By: Groundspeak Regular Member Math Teacher
Views: 30

Long Description:
"Kostel spolu s klášterem založil roku 1375, tri mesíce pred svou smrtí (12. listopadu) téhož roku, moravský markrabe Jan Jindrich spolu se svou ctvrtou manželkou Alžbetou Oettigenskou a svými syny Joštem, Janem Sobeslavem a Prokopem; posledne jmenovaný je v Andelské kapli kostela pohrben.

Zakládací listina je datována k 13. srpnu roku 1375. Stavba kostela i kláštera probíhala zhruba do roku 1387. Puvodne gotický kostel byl v 2. polovine 18. století prestaven do barokní podoby. Uvnitr se barokní umení uplatnilo jednak v bocních kaplích, jejichž steny vymaloval v letech 1766-1779 Franz Anton Maulbertsch, jednak ve výbave hlavního prostoru. Krome bohate vyrezávaných chórových lavic z pocátku 17. století pribyly v 60. letech následujícího veku hodnotné oltáre, kazatelna a obrazy dvanácti apoštolu od Josefa Sterna.

Podobne jako ostatní brnenské kostely, i kostel Nejsvetejší Trojice s klášterem byl v prubehu let, zejména ve válkách, mnohokrát i vážne poškozen. Za více než ctyri století své existence klášter dvakrát vyhorel snad vlastním zavinením (poprvé po zhruba patnácti letech po dokoncení první stavby), trikrát byl vydrancován a zapálen husity, jedenkrát byl zapálen a rozboren uherskými vojsky, jedenkrát byl vydrancován stavovskými vojsky, trikrát vojsky švédskými, jedenkrát vojsky pruskými. Roku 1782 byl klášter za Josefa II. zrušen a pozdeji premenen na kasárna.

Kostel pak sloužil jako farní pro obyvatele Králova Pole a okolních osad.

V soucasnosti je královopolský kartuziánský klášter s kostelem Nejsvetejší Trojice jedinou dochovanou kartouzí na našem území."

Zdroj: (visit link)

"According to the foundation records the convent was established by the Moravian Margrave John Henry in 1375, and the construction lasted until c. 1387. About fifteen years later it is said that the convent was destroyed by fire; in 1782 it was closed down and was later used as a barracks. The church served as the parish church for the inhabitants of Královo Pole and the surrounding settlements. Today it represents one of the city’s most valuable gothic buildings dressed, however, in a baroque mantle. In the church interior we can see the baroque style both in the side chapels, the frescoes of which were painted in 1766-79 by Franz Anton Maulbertsch, and also in the decoration of the main space. As well as the rich carvings of the choir stalls from the beginning of the 17th century, there we can also find a high-quality altar, pulpit and pictures of the twelve apostles (by Josef Stern)."

Source: (visit link)
Type of Church: Church

Status of Building: Actively in use for worship

Date of organization: 1/1/1375

Date of building construction: 1/1/1387

Dominant Architectural Style: baroque

Associated Shrines, Art, etc.: Holy trinity

Archdiocese: Moravia

Diocese: Brno

Address/Location:
Božetěchova 2502/2a, Brno, okres Brno-město
Brno, Czech Republic


Relvant Web Site: [Web Link]

Visit Instructions:
To log a visit to this waymark, you must post at least one original photo of the site, give the date and a brief description of your visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Roman Catholic Churches
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
jirka-s visited Kostel Nejsvetejší Trojice - Brno, Czech Republic 4/5/2015 jirka-s visited it
Vrbcak visited Kostel Nejsvetejší Trojice - Brno, Czech Republic 1/22/2015 Vrbcak visited it
Olii05 visited Kostel Nejsvetejší Trojice - Brno, Czech Republic 10/8/2013 Olii05 visited it
Arne1 visited Kostel Nejsvetejší Trojice - Brno, Czech Republic 6/1/2012 Arne1 visited it

View all visits/logs