Malovaný dum / The Františkovský (Painted) House
Posted by: Groundspeak Premium Member DrakMrak
N 49° 12.936 E 015° 52.724
33U E 563994 N 5451795
Quick Description: Malovaný dum / The Františkovský (Painted) House
Location: Kraj Vysočina, Czechia
Date Posted: 6/24/2013 3:26:23 PM
Waymark Code: WMHCRJ
Published By: Groundspeak Premium Member lumbricus
Views: 37

Long Description:
CZ
Malovaný dum byl postaven koncem 16. století benátským kupcem Francescem Calligardim a sloužil jako obchod s koloniálním zbožím, v roce 1617 byl dum prodán bratrem Francesca Mikulášem do rukou Jana Janka Strážnického, který dum prodal Bolzanum a ti jej pozdeji prodali rodu Dominika Bissata, jehož syn se pozdeji poceštil tak, že se stal kronikárem mestským. Zanedlouho se zacalo domu ríkat Františkovský dum, v tu dobu již byl pokryt sgrafity. Pozdeji byla sgrafita zakryta, obnovena byla až roku 1903 odbornou pécí profesora trebícského gymnázia Josefa Kozlanského.

EN
The Františkovský (Painted) House was built in the late 16th century by Venetian merchant Francesco Calligardi and served as trade with colonial goods, in 1617 the house was sold by brother Nicholas Francesco to the hands of Jan Janka Strážnický, who sold the house to Bolzano family and later sold it to Bissato's family, whose son later convert to czech and after that he became the chronicler of the city. Soon, the house began to say František's house at that time was already covered with sgraffiti. Later sgraffitas was hidden, was restored in 1903 due Trebic school professor Joseph Kozlansky.
Date of origin:: end of 16 century

Style: Late Renaissance (ca. 1580–1620)

Type of building (structure): Town-house

Address:
Karlovo náměstí / Carl square - 53. Třebíč


Architect(s): Not listed

Web site of the object (if exists): Not listed

Visit Instructions:
Logging requirements: Please upload your own personal photo of the building. You or your GPS can be in the picture, but it’s not a requirement.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Renaissance Architecture
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Monty&Miru visited Malovaný dum / The Františkovský (Painted) House 9/29/2013 Monty&Miru visited it
Kurupira visited Malovaný dum / The Františkovský (Painted) House 8/10/2013 Kurupira visited it
DrakMrak visited Malovaný dum / The Františkovský (Painted) House 6/24/2013 DrakMrak visited it

View all visits/logs