Památník delnického hnutí (Bílá hora) - Brno, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun
N 49° 11.654 E 016° 39.566
33U E 620900 N 5450374
Quick Description: Památník delnického hnutí na Bílé hore // Monument of working-class movement at Bílá hora
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 5/21/2013 2:53:39 PM
Waymark Code: WMH4HQ
Published By: Groundspeak Premium Member razalas
Views: 34

Long Description:
Památník založení delnického hnutí (taktéž nazýván jako Pomník delnických demonstrací vedených Josefem Hybešem) se nachází na Bílé hore, poblíž prírodní památky Bílá hora nad bývalou obcí Juliánov, na území mestské cásti Brno-Židenice, v katastrálním území Židenice. Památník architekta Jirího Auermüllera a Ladislava Martínka byl na toto místo instalován v roce 1967. V roce 2009 pak probehla rekonstrukce operných zídek u pomníku.

Celý památník se skládá ze dvou cástí. Predevším se jedná se o masivní vrstvenou betonovou plastiku s pruhledy, která se nachází na architektonicky upraveném prostranství. Poblíž ní je umístena menší asi metr dlouhá obdélníková pametní deska vytvorená z hnedé leštené žuly se zasekávaným písmem a reliéfem listu a srpu s kladivem. Zajímavostí je, že bylo údajne na desku vytesáno nesprávné datum demonstrace. Místo roku 1869 tak melo být pravdepodobne uveden rok 1893.

Monument of working-class movement is located at Bílá hora (EN: White mountain) in Brno city district Židenice. Memorial was made by architect Jirí Auermüller and Ladislav Martinek and was installed at this site in 1967. Memorial was partly reconstructed in 2009. Whole monument consists of two parts. There's massive concrete sculpture and small about one meter long plaque of brown polished granite with embossed lettering, motive of leaves and hammer with sickle. Interesting fact is that on small plaque was carved incorrect date of demonstration and instead of year 1869, there should be year 1893.

Nápis na pametní desce/Inscription:
Proletári všech zemí
spojte se
Na techto místech se v roce 1869
scházel brnenský proletariát
vedený Josefem Hybešem
aby bojoval za svá práva

Zdroj/Source: (visit link)
Wikipedia Url: [Web Link]

Visit Instructions:
To post a visit log to this waymark you need to visit and write about the actual physical location. Any pictures you take at the location would be great, as well.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Wikipedia Entries
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Olii05 visited Památník delnického hnutí (Bílá hora) - Brno, Czech Republic 5/27/2013 Olii05 visited it