kostel sv. Jana Krtitele, Námešt nad Oslavou, Czech republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Noe1
N 49° 12.442 E 016° 09.495
33U E 584364 N 5451154
Quick Description: Parish Church from 1641.
Location: Kraj Vysočina, Czechia
Date Posted: 3/21/2013 4:40:12 AM
Waymark Code: WMGMNX
Published By: Groundspeak Premium Member lumbricus
Views: 28

Long Description:
První farní kostel v Námešti nad Oslavou byl románský, pripomínaný již roku 1345. Z této stavby se nic nezachovalo, byla – spolu s vetšinou mesta – znicena pri požáru roku 1629. Na míste starého kostela dal deset let po požáru vystavet hrabe Jan Baptista z Werdenbergu rane barokní kostel sv. Jana Krtitele. Dokoncen byl za dva roky roku 1641. Stavba si v zásade uchovala puvodní vzhled, barokní interiér byl nekolikrát upravován, naposledy ješte na pocátku 20. století.

==========================

First Parish Church in Námešt was Romanesque, mentioned already in the 1345. From this building but nothing remains, was - along with most of the city - destroyed by fire in 1629. Ten years after the fire Count Jan Baptista from Werdenberg builed here Baroque church. John the Baptist. It was completed in two years in 1641. The construction essentially retained its original appearance, the baroque interior was modified several times, last time in the early 20th century.
Type of Church: Church

Status of Building: Actively in use for worship

Date of building construction: 1/1/1641

Dominant Architectural Style: Baroque

Archdiocese: Olomouc

Diocese: Brno

Address/Location:
Náměšť na Oslavou, Czech repubic


Relvant Web Site: [Web Link]

Date of organization: Not listed

Associated Shrines, Art, etc.: Not listed

Visit Instructions:
To log a visit to this waymark, you must post at least one original photo of the site, give the date and a brief description of your visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Roman Catholic Churches
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.