Højdemærke - Hammelbanen ved Storskoven
Posted by: Groundspeak Premium Member Jakob
N 56° 08.546 E 010° 06.004
32V E 568354 N 6222476
Quick Description: Højdefikspunkt i tracéet på den nedlagte Aarhus-Hammel-Thorsø jernbane
Location: Denmark
Date Posted: 1/23/2013 12:54:28 PM
Waymark Code: WMG77H
Published By: Groundspeak Premium Member kallehaugerne
Views: 13

Long Description:
Højdemærket er smukt beliggende mellem Stavtrup og Constantinsborg, på en jævnt faldende skråning ned mod Brabrand Sø.

Den nedlagte bane er på denne strækning omdannet til gang-/cykel-/ridesti.
Fixpoint type: Andet / Other

Altitude / Højde: 15

Year/År: Not listed

Visit Instructions:
English:
To log a visit of waymark in this category, you have to post a photo where the point and eventually your GPS is visible. Also you have to post the coordinates and the height, you see on your GPS.

 

Dansk:
For at logge et besøg på et waymark i denne kategori, skal du poste et foto, hvor fixpunktet og gerne din GPS er synlig. I loggen skal du skrive koordinater og højdeaflæsning fra din GPS.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Danish Benchmarks
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
ninasger visited Højdemærke - Hammelbanen ved Storskoven 3/27/2013 ninasger visited it