25098 - Schuinesloot NL
Posted by: Groundspeak Premium Member dreamhummie
N 52° 39.367 E 006° 34.537
32U E 336021 N 5836776
Quick Description: ANWB Paddenstoel aan de T-splitsing Fransenweg - Schuineslootweg nabij Schuinesloot.
Location: Overijssel, Netherlands
Date Posted: 8/17/2012 7:14:39 AM
Waymark Code: WMF3J2
Published By: Groundspeak Premium Member Aladdin
Views: 0

Long Description:
De naam verwijst naar een sloot die niet een haakse bocht maakt en dus 'schuin' door het gebied loopt.

Schuinesloot is een dorp behorend tot de gemeente Hardenberg in Overijssel. Het dorp heeft ongeveer 1000 inwoners. Schuinesloot ligt ten noorden van Slagharen, dicht bij de grens met Drenthe. Schuinesloot wordt omgeven door de buurschappen De Belte en Braamberg.

De bebouwde kom van Schuinesloot wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door lintbebouwing met aan de oostkant van het dorp een kleine kern. Hier bevindt zich ook een christelijke basisschool, sportgebouw met dorpshuisfaciliteiten en een hervormde kerk. Even buiten de kom, aan de westelijke zijde bevindt zich een rooms-katholieke kerk.

Op het speelveld dat zich achter de school bevindt worden door het jaar heen diverse activiteiten georganiseerd. Op Koninginnedag worden hier allerlei activiteiten georganiseerd voor de schoolgaande jeugd en verdere lokale bevolking. In de zomer vindt er een muziekfestival Trefpop plaats waarbij meerdere lokale bands gratis voor de bevolking optreden.

Bron: (visit link)

Schuinesloot 1,5 km.
Elim 4,0 km.
Recreatiegebied Schoonhoven 6,3 km.
Slagharen 5,1 km.
Hoogeveen 13,0 km.

Na 1,8 km. einde weg rechts:
De Krim 4,3 km.
Visit Instructions:

Upload samen met visit minimaal een (1) foto waarop de eigenaar van dit waymark kan zien dat je er geweest bent.
Dit kan eenvoudig met een foto van de omgeving waarop ook de ANWB paddenstoel staat afgebeeld.

Zet bij iedere foto altijd het ANWB Paddestoel nummer - Plaatsnaam in de 'Image Caption'.
De foto is en blijft hierdoor altijd herkenbaar aan dit unieke ANWB nummer en Plaatsnaam.


-

Upload with your visit at least one (1) photo on which the owner of this waymark can see that you have been there.
That is easy done by a photo of de surroundings on which also the ANWB Mushroom is present.

Write down with every photo the ANWB Mushroom number - City name in the 'Image Caption'.
The photo is and remains always identifiable by this unique ANWB number and City name.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest ANWB Paddenstoelen
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
dreamhummie visited 25098 - Schuinesloot NL 8/17/2012 dreamhummie visited it