židovský hrbitov / the Jewish cemetery, Praha - Radlice, Czech republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Noe1
N 50° 03.506 E 014° 24.042
33U E 457101 N 5545299
Quick Description: Neglected cemetery of the Smíchov Jewish community, founded in 1788.
Location: Hlavní město Praha, Czechia
Date Posted: 3/29/2012 3:17:41 AM
Waymark Code: WME3AC
Published By: Groundspeak Premium Member Raine
Views: 63

Long Description:
Neglected cemetery of the Smíchov Jewish community, founded in 1788. It is preserved at about 600 tombstones, the oldest the tine of foundation, the youngest from 1937. The cemetery was in the early 20th century replaced by a new cemetery on the opposite hill Malvazinky.

Zanedbaný hrbitov smíchovské židovské obce, založený v roce 1788. Dochováno na nem je cca 600 náhrobku, nejstarší z doby založení, nejmladší z r. 1937. Hrbitov byl na pocátku 20. stol. nahrazen novým hrbitovem na protejších Malvazinkách.
Earliest Burial: 1/1/1788

Latest Burial: 1/1/1937

Visit Instructions:
Take a photo of at least one grave marker and including a qualitative and quantitative description
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Abandoned Cemeteries
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
jezevecjezevec visited židovský hrbitov / the Jewish cemetery, Praha - Radlice, Czech republic 8/28/2013 jezevecjezevec visited it