Zachotín, Czech republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Noe1
N 49° 27.662 E 015° 20.833
33U E 525161 N 5478766
Quick Description: Malá, lec velmi stará obec, ležící 9 kilometru od Pelhrimova / Small, but very old village, located 9 kilometers from Pelhrimov.
Location: Kraj Vysočina, Czechia
Date Posted: 3/25/2012 12:00:13 AM
Waymark Code: WME29K
Published By: Groundspeak Premium Member silverquill
Views: 45

Long Description:
Zachotín je malá, lec velmi stará obec, ležící 9 kilometru od Pelhrimova. Nejstarší písemná zmínka o ní je z roku 1379, kdy byla soucástí arcibiskupského panství v Cervené Recici. Roku 1420 se stává soucástí pelhrimovského panství a strídá spolu s Pelhrimovem nekolikrát vlastníky. Dnes je samostatnou obcí a má okolo 250 obyvatel.

Dominantou návsi je puvodne gotický kostel Narození P. Marie, barokne prestavený v roce 1718. Zajímavými drobnými památkami Zachotína je dvojice božích muk, tedy kamenných sloupu, pripomínající sloup, u kterého byl bicován Ježíš Kristus. U nás se tento typ památky objevil již v gotice, ta zachotínská (ac nedatovaná) jsou mnohem mladší - pravdepodobne z konce 17. nebo z 18. století.

Podle obce byla pojmenována planetka 12468 Zachotin (1997 AE18), objevená v roce 1997 viz: (visit link)


ENG: Zachotín is small, but very old village, located 9 kilometers from Pelhrimov. The oldest written reference to it dates from 1379, when it was part of the archbishop's estate in the Red Recice. In 1420 it became part of Pelhrimov estate, alternating with Pelhrimov several owners. Today is a separate municipality and has about 250 inhabitants.

Its landmark is the Church of the Nativity of the Virgin Mary, originally Gothic, rebuild to Baroque style in 1718. Interesting small monuments is a pair of wayside shrines, a stone columns reminiscent of the column in which Jesus Christ was flogged. This type of monuments appeared already in the Gothic period, the zachotín ones (though undated) are much younger - probably from the late 17th or the 18th century.

According to the village was named asteroid 12468 Zachotín (1997 AE18), discovered in 1997. see: (visit link)


zdroj: (visit link)
Visit Instructions:
Please give the date and description of your visit. Fresh photos and any additional information about the "Z" location are highly desirable.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest 'Z' Welcome Signs
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Gotici visited Zachotín, Czech republic 3/26/2012 Gotici visited it