Zlosyn, Czech Republic, EU
Posted by: Groundspeak Premium Member Kohoutaci
N 50° 16.509 E 014° 22.101
33U E 454990 N 5569415
Quick Description: Zlosyn is a small village near the highway D8
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 3/12/2012 4:26:49 AM
Waymark Code: WMDZ48
Published By: Groundspeak Premium Member Lord Elwood
Views: 56

Long Description:
Zlosyn The village is located in a residential area of ??the Czech Elbe. Based on numerous archaeological finds, we know that this area was occupied by since the Neolithic (New Stone Age - about 5,000 years before Christ). On the villain, although no archaeological findings are not, however, in the vicinity nebližším (Drínov, Obríství, Zálezlice, Veprek, Mlcechvosty) were made ??very significant findings. Drínovský hill at whose foot lies the village Zlosyn, was used as a prehistoric hilltop fortification.

The first written records of the village, although Zlosyn from the year 1316, but it is highly probable that the village was already in the early Middle Ages, Czech, ie in the 10th to 11 century, because there is evidence that at this time was in the local area has stabilized and permanent settlement. On a slight hill at the foot of the hill Drínovského agricultural settlement founded perhaps as early as the time of the Slavic fortified settlement.

===========

Obec Zlosyn se nachází ve starobylé sídelní oblasti ceského Polabí. Na základe cetných archeologických nálezu víme, že tato oblast byla osídlovaná již od neolitu (mladší doby kamenné - tj. asi 5000 let pred Kristem). Na území Zlosyne sice žádné archeologické nálezy nejsou, avšak v jejím nebližším okolí (Drínov, Obríství, Zálezlice, Veprek, Mlcechvosty) byly ucineny velmi významné nálezy. Drínovský vrch, pri jehož úpatí obec Zlosyn leží, byl v praveku využíván jako výšinné opevnení.

První písemné záznamy o obci Zlosyn jsou sice až z roku 1316, avšak je vysoce pravdepodobné, že ves tu byla již v dobe ceského raného stredoveku, tj. v 10. až 11. století, protože je doloženo, že v této dobe bylo ve zdejší oblasti již trvalé a stabilizované osídlení. Na nevýrazné vyvýšenine na úpatí Drínovského vrchu vzniklo zemedelské osídlení snad již ve slovanské dobe hradištní.
Visit Instructions:
Please give the date and description of your visit. Fresh photos and any additional information about the "Z" location are highly desirable.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest 'Z' Welcome Signs
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
jvladis visited Zlosyn, Czech Republic, EU 9/25/2012 jvladis visited it