Škoda Plzen, PM, CZ, EU
Posted by: Groundspeak Premium Member Arogant
N 49° 44.707 E 013° 21.799
33U E 382087 N 5511576
Quick Description: Skoda Plzen is the engineering company with a rich tradition and history that is associated mainly with the city of Pilsen.
Location: Plzeňský kraj, Czechia
Date Posted: 8/13/2011 1:48:26 PM
Waymark Code: WMC9PX
Published By: Groundspeak Regular Member kbarhow
Views: 58

Long Description:
Historie zacala v roce 1859 prestehoval hrabe z Valdštejna malou strojírnu a železárnu. Pracoval v ní i zkušený inženýr Emil Škoda. Ten navrhuje rozsáhlé investice a rozšížení firmy, to se hrabeti nelíbí a továrnu prodává Emilu Škodovi.
Ten podnik rozširuje, zakládá nové provozy, prináší pokrokové technologie a modení zpusoby výroby.
Továrna se orientuje na výrobu zbraní, stává se jedním z nejvetších výrobcu v Evrope. V roce 1899 je podnik preveden na akciovou spolecnost, v roce 1900 rytír Emil Škoda umírá.
Podnik vyrábí ocelové odlitky pro lode, zbrane pro pripravovanou WW I. Po válce ale není pro zbrane odbyt, tak musí prejít na novpu výrobu - parní a elektrické lokomotivy, potreby pro potravinárský prumysl, zemedelství, atd.
Škoda se stává nejvetším a nejduležitejším podnikem v zemi. Do koncernu patrí celá rada podniku po celé zemi, vcetne podniku Laurin a Klement v Mladé Boleslavi, dneska automobilku Škoda Auto.
Behem WW II opet vyrábí zbrane, tentokrát pro nemeckou rísi, která okupuje Ceskoslovensko.
Po válce se orientuje na težkou prumysl, ostatní výroba zustává v podnicích v jiných mestech.
Po roce 1990 je rada cástí odprodána, pricházejí nový investori ale celosvetová znacka Škoda žije.


The history began in 1859, Count of Wallenstein moved a small engineering works and iron works. He worked in it and experienced engineer Emil Skoda. This proposes a major investment firms and rozšížení, it count like a factory and sells Emil Skoda.
The company expanded, establishing new plants, provides advanced technology and pieces from the contemporary modes of production.
The factory is aimed at weapons production, becoming one of the biggest producers in Europe. In 1899 the company converted to stock company, in 1900 Emil Skoda knight dies.
The company manufactures steel castings for ships, weapons for the upcoming WW I. After the war, but not for weapons sales, must go to novpu production - steam and electric locomotives, the need for the food industry, agriculture, etc.
Skoda has become the largest and most important company in the country. The group includes a number of businesses across the country, including the company Laurin & Klement in Mlada Boleslav, the carmaker Skoda Auto today.
During WW II, re-manufactured weapons, this time for the German Empire, which occupied Czechoslovakia.
After the war, focused on heavy industry, manufacturing remains in other enterprises in other cities.
After 1990, it sold off many parts, come new investors but global brand Skoda lives.
Product manufactured here: locomotives, trams, metro, trolley buses, nuclear engineering, war production, ... steel products, just everything from heavy industry.

Address:
nám Emila Škody
Plzen, Plzensky kraj Ceska republika
30000


Web Page: [Web Link]

Visit Instructions:
A unique picture of the location would be appreciated. Try to include yourself or your group in the frame if you are not shy. Give your impressions of the location in your log. You can also log a visit by including a photograph of one of the products made by the factory "in situ". You'll have to look it up. Log type should be "write note" in this case. Include a comment as to where you found the product and some other details you noted. Be sure to make it clear that product was made by the factory in question. Your posted image should clearly indicate this. When you post a visit of this type, please send a note to kbarhow to indicate you have completed one of these.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Iconic Factories
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
slava04 visited Škoda Plzen, PM, CZ, EU 8/9/2014 slava04 visited it
*Team Krombaer* visited Škoda Plzen, PM, CZ, EU 12/30/2012 *Team Krombaer* visited it
MIJODA visited Škoda Plzen, PM, CZ, EU 9/3/2011 MIJODA visited it

View all visits/logs